ODRŽANA GODIŠNJA SJEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA OBRTNIKA SESVETE

ODRŽANA GODIŠNJA SJEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA OBRTNIKA SESVETE

Pod predsjedavanjem gospodina Miroslava Čihaka, u prostorijama Doma obrtnika, Ninska 11c, Sesvete, dana 26.05.2017. godine održana je izvještajna godišnja sjednica Skupštine Udruženja obrtnika Sesvete.
Nakon uvodnog dijela, usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sjednice, skupštinari su jednoglasno donijeli Odluku o razrješenju dužnosti jednog člana Skupštine i Nadzornog odbora, te Odluku o imenovanju novog člana. Tako je umjesto Snježane Tepeš koja je otišla u mirovinu za člana NO imenovan Davor Glogovec, a za predstavnika u Cehu ugostitelja imenovana je Silvija Ačkar.
U nastavku sjednice jednoglasno je usvojeno Izvješće Nadzornog odbora te Završni račun za prethodnu godinu koje je prezentirala predsjednica Nadzornog odbora Sanja Ciković.
Također je jednoglasnom odlukom svih prisutnih članova usvojeno i Izvješće o radu Udruženja za 2016. godinu. Predsjednik Miroslav Čihak u Izvješću o radu spomenuo je da se protekle godine radilo na investicijskom održavanju objekta Doma obrtnika, a bavilo se i drugim aktivnostima edukativnog karaktera, poput raznih seminara, tečajeva, predavanja, posjeta i nastupa na raznim sajmovima te natjecanjima.
Predsjednik Čihak je pozdravio i gosta na sjednici, g. Franju Broza, predsjednika Kluba umirovljenika koji je ukratko predstavio rad Kluba. Na samom kraju predsjednik Čihak je izvjestio članove o držanom 2. Obrtničkom sajmu na Zagrebačkom velesajmu. Svrha sajma je bila prezentacija obrtničkih zanimanja učenicima 7. i 8. razreda, a na sajmu je sudjelovalo 8 sesvetskih obrtnika, članova Udruženja obrtnika Sesvete. Nakon izlaganja je dopredsjednik Udruženja obrtnika Sesvete Darko Židak, započeo raspravu o namjeri i mogućnostima organiziranja obrtničkog sajma u Sesvetama. Naravno, za takav veliki događaj bila bi potrebna suradnja i pomoć od strane lokalne i područne samouprave koju se nadamo da ćemo dobiti.
Na kraju predsjednik Čihak pozdravio je prisutne članove Skupštine i pozvao ih na prigodno druženje.

Podijeli na FB