ODRŽAN CEH GRAĐEVINARA I INSTALATERA NA TEMU ANGAŽIRANJA VODITELJA GRAĐENJA ILI RADOVA U UDRUŽENJU OBRTNIKA SESVETE

ODRŽAN CEH GRAĐEVINARA I INSTALATERA NA TEMU ANGAŽIRANJA VODITELJA GRAĐENJA ILI RADOVA U UDRUŽENJU OBRTNIKA SESVETE

Kako bi obrtnici građevinske i instalaterske struke saznali koje sve obveze moraju ispunjavati prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, te dobili odgovore na brojna pitanja iz prakse, Udruženje obrtnika Sesvete je u svojim prostorijama organiziralo predavanje na tu temu.

Predavanje je održao ovlašteni inženjer građevinarstva g. Goran Jukić, u suradnji sa Centrom za poreze, računovodstvo i reviziju dana 05. travnja 2018.g.

Tijekom iscrpnog i detaljnog izlaganja obrtnicima je razjašnjena problematika angažiranja voditelja građenja odnosno voditelja radova, tko ima obvezu angažiranja i u kojim slučajevima obveza ne postoji, kako postupiti kada na gradilištu istovremeno radi više različitih obrtnika, te brojni slučajevi iz prakse koji bi mogli pomoći obrtnicima u usklađivanju poslovanja sa Zakonom.

Predavanje se pokazalo kao izuzetno korisno s obzirom da je tema puna pitanja i nejasnoća, te će i ubuduće Udruženje nastaviti sa pružanjem pomoći obrtnicima na ovakav način.

 

Podijeli na FB