ODLUKU O OBUSTAVI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

ODLUKU O OBUSTAVI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

MINISTARSTVO KULTURE

1295

Na temelju članka 114.c stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18 i 32/20), ministrica kulture uz prethodnu suglasnost ministra financija donosi

ODLUKU

O OBUSTAVI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

I.

Utvrđuje se obustava plaćanja spomeničke rente za fizičke i pravne osobe obveznike plaćanja spomeničke rente na temelju članaka 114. i 114. a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, za razdoblje od 21. svibnja do 21. srpnja 2020. godine, u kojem ne nastaje obveza plaćanja spomeničke rente.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.

Klasa: 612-08/20-01/0668
Urbroj: 532-06-01-01/1-20-7
Zagreb, 20. svibnja 2020.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.

Podijeli na FB