Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja, obrtnika i turističkih agencija na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja, obrtnika i turističkih agencija na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

Na temelju članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 – pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 4. sjednici, 30. rujna 2021., donijela je

ODLUKU

o stavljanju izvan snage Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja, obrtnika i turističkih agencija na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

Članak 1.

Stavlja se izvan snage Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja, obrtnika i turističkih agencija na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/20, 34/20 i 4/21).

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 021-05/21-01/389

URBROJ: 251-01-03-21-2

Zagreb, 30. rujna 2021.

Predsjednik

Gradske skupštine

Joško Klisović, v. r.

 

Podijeli na FB