Odluka o izmjenama Odluke o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija RH

Odluka o izmjenama Odluke o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija RH

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 18. travnja 2020. donio je Odluku o izmjenama Odluke o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Republike Hrvatske. 

I. U odluci o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Republike Hrvatske (Narodne novine br. 33/20) u točki II. stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. 

II. Točka III. mijenja se i glasi: “Ova odluka primjenjuje se do 18. svibnja 2020. godine.”

III. U točki IV. riječi: “i primjenjuje se 30 dana” brišu se. 

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama. 

Cijelu Odluku možete pročitati na poveznici
Raniju oduku možete pročitati na poveznici

Podijeli na FB