Obveza isticanja podataka prijevoznika na vozilu

Obveza isticanja podataka prijevoznika na vozilu

  1. Autobus

Članak 7.

(1)    Autobus namijenjen za javni prijevoz putnika mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– imati oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz i OIB prijevoznika, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika, a visina slova u oznaci ne smije biti manja od 30 mm

  1. Teretno vozilo

Članak 13.

(1)    Teretno vozilo kojim se obavlja javni cestovni prijevoz tereta mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– imati istaknutu oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz i OIB prijevoznika, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza tereta, a visina slova u oznaci ne smije biti manja od 30 mm.

Temeljem Članka 113. st.1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, neisticanje potrebnih podataka na vozilu smatra se teškim prekršajem i za njega je predviđena kazna u iznosu od 15.000 – 50.000 kuna.

Podijeli na FB