Obveza bilježenja prelaska nacionalne granice pomoću tahografa

Obveza bilježenja prelaska nacionalne granice pomoću tahografa

Nova odredba na snazi od 02.veljače 2022. g.
Točno od 2.veljače 2022. godine, u međunarodnom prometu, bez obzira prevozili robu ili putnike, temeljem Uredbe
(EU) 2020/1054 vozači su dužni bilježiti vrijeme i državu u koju su ušli, tj. treba zabilježiti svaki prelazak
nacionalne granice. To se mora raditi bez obzira koji tip tahografa je ugrađen u vozilo: analogni, digitalni ili
pametni.

Tek vozači koji će u budućnosti biti opremljeni pametnim tahografom druge generacije (od 08/2023) neće imati
ovu obvezu jer će takav tip tahografa automatski bilježiti svaki prelazak granice.

Evo kako se to radi ovisno o tahografu:

DIGITALNI ILI PAMETNI TAHOGRAF (prve generacije)
Na postojećim digitalnim/pametnim tahografima vozač mora na svoju karticu unositi svaki prelazak nacionalne
granične crte. To se radi tako, da nakon prelaska granične crte npr. između Slovenije i Hrvatske, na prvom
odmorištu/ugibalištu/benzinskoj pumpi ili neposredno na samoj granici, vozač mora stajati i pomoću izbornika
tahografa (Unos vozač 1/ Završna država) unjeti simbol završne države (to je ona iz koje je izišao i u ovom
primjeru riječ je o HR) i odmah nakon toga treba ponovno u istom izborniku izabrati Početna država i izabrati
državu u koju je ušao – dakle SLO kao Sloveniju. Prilikom izlaska iz Slovenije i ulaska u Austriju postupak
je je opet isti: Završna država – SLO, Početna država – A, nakon ulaska u Njemačku opet, Završna država – A,
Početna država D. Naravno, kada se pojavi pametni tahograf druge generacije ovo više neće trebati raditi jer će
ove prelaske on sam bilježiti.

Ne rade svi digitalni tahografi na isti način – nemaju isti ispis. Pojedini digitalni tahografi , bez obzira
na to što je vozač uredno napravio unos završne i unos početne države neće ispisivati i početnu i završnu državu
nego samo početnu državu.

ANALOGNI TAHOGRAF
Na analognom tahografskom listiću, na njegovoj prednjoj strani, više se ne bilježi samo mjesto stavljanja i
vađenja listića u tahograf već je potrebno upisati i međunarodni simbol države u kojoj započinje dnevna smjena
(npr. ako vozač počinje svoju smjenu u Zagrebu, na drugu crtu tahografskog listića treba napisati Zagreb (HR).
Isto tako na završetku smjene, na tahografskom listiću na sljedećoj crti uz mjesto gdje završava smjena treba
napisati i simbol države, npr. Passau (D). Na slici desno je prikazano kako to treba izgledati na prednjoj
strani tahografskog listića (naravno, na kraju smjene, nakon što se listić izvadi iz tahografa i naprave sve
zabilješke).

Međutim, vozač je dužan bilježiti i prelaske granice koje je u međuvremenu napravio. U gornjem primjeru je pri
putovanju u Njemačku u nekom trenutku prešao hrvatsko slovensko granicu, pa slovensko austrijsku i na kraju
austrijsko njemačku granicu. Sve te prelaske mora rukom zabilježiti, na poleđini tahografskih listića.
Ove zabilješke se rade neposredno nakon prelaska granice, kada vozač ima priliku stati na neko
odmorište/ugibalište/ benzinsku pumpu ili neposredno na samoj granici.

Ako je vozač prešao granicu na trajektu ili vlaku onda ovakvu zabilješku mora napraviti nakon što
siđe s trajekta ili vlaka. Zabilješka se radi rukom na poleđini tahografskog listića bilježeći vrijeme
kada je pređena granica i simbol države u koju je ušao s vozilom. Npr. ako vozač iz gornjeg primjera
putuje iz Hrvatske (počinje svoju smjenu u Zagrebu) u Njemačku (počinje dnevni odmor u Passau), onda
na poleđini njegovog tahografskog listića trebaju biti zapisi vremena svih prelaska granica i simboli
država u koje je ušao:

8:15 h – SLO
10:45 – A
15:25 – D
Vremena koja su zapisana na poleđini tahografskog listića trebaju (približno) odgovarati vremenima
otvaranja analognog tahografa na prednjoj strani tahografskog listića. Naravno, tahografski listić
tada treba izvaditi iz tahografa.

Ovakve ručne unose će morati raditi svi vozači u međunarodnom prometu dok njihova vozila ne budu opremljena
pametnim tahografom druge generacije. Takvi tahografi će u svojoj memoriji imati sve granične crte i sami će,
bez zaustavljanja vozača upisivati trenutak kada je vozilo prešlo graničnu crtu i između kojih država.

Image in ArticleImage in ArticleImage in Article

Preuzeto sa tahograf.hr

Podijeli na FB