Obratite pozornost na izdavanje i upis promjena na PK kartici

Obratite pozornost na izdavanje i upis promjena na PK kartici

Porezna uprava izdaje poreznu karticu – Obrazac PK samo u obliku elektroničkog zapisa od 1. siječnja 2018. godine. Elektroničkim zapisom Obrasca PK smatra se onaj obrazac koji ima oznaku elektroničkog zapisa i koji nije potpisan vlastoručnim potpisom ovlaštenog službenika te nema otisak pečata nadležne ispostave Porezne uprave. Isti se ne smatra Obrascem PK izdanom u papirnatom obliku.

Porezne kartice izdane u papirnatom obliku zaključno s 31. prosincem 2017. (porezne kartice na kojima se nalazi potpis službene osobe i otisak pečata nadležne ispostave Porezne uprave) pri raskidu radnog odnosa ili prestanku isplate mirovine ili pri promjeni podataka potrebno je vratiti u nadležnu ispostavu Porezne uprave. Izdani elektronički zapisi Obrasca PK u navedenim slučajevima ne vraćaju se nadležnoj ispostavi.

Podijeli na FB