Obavijest za servisere rashladnih i klimatizacijskih uređaja

Obavijest za servisere rashladnih i klimatizacijskih uređaja

Obavještavamo pravne i fizičke osobe – obrtnike koji su ishodili dozvolu Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline, o obvezi polaganja stručnog ispita.

Obveza je propisana za djelatnike koji posjeduju uvjerenja izdana prije stupanja na snagu Pravilnika o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (Narodne novine, br. 3/13; u daljnjem tekstu: Pravilnik), u svrhu ishođenja uvjerenja Kategorije I i II do 1. srpnja 2015. godine.

Sukladno članku 154. stavku 3. i 4. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine br. 130/11, 47/14; u daljnjem tekstu: Zakon) i člancima 42. i 43. Pravilnika, osobe koje servisiraju rashladne i klimatizacijske uređaje koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, moraju položiti stručni ispitu u svrhu ishođenja uvjerenja Kategorije I i Kategorije II najkasnije do 1. srpnja 2015. godine. U suprotnom će se sukladno članku 154. stavku 5. Zakona, pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima koji posjeduju dozvolu Ministarstva zaštite okoliša i prirode ista ukinuti.

Slijedom navedenog, obavještavamo Vas da svaki Vaš djelatnik koji je ishodio uvjerenje za servisiranje rashladnih i klimatizacijskih uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise prije stupanja na snagu Pravilnika, a obavlja djelatnost servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja, obavezno treba položiti stručni ispit u svrhu ishođenja uvjerenja Kategorije I i II do 1. srpnja 2015. godine. U suprotnom će Vam se ukinuti dozvola za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline.

Za dodatne informacije nazvati u Ministarstvo na tel. 01 3117 233

Na https://mzoip.evolare.host25.com/doc/popis_servisera.pdf nalazi se popis pravnih i fizičkih osoba-obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/ izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari, koji vodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.
U popisu je i informacija do kada vrijedi dozvola.

Excel tabela u prilogu daje pregled servisera kojima 1. srpnja 2015. ističe dozvola.

Obzirom na slab odaziv servisera rashladnih i klimatizacijskih uređaja iz Ministarstva podsjećaju na navedenu obvezu. U nastavku je pregled termina u mjesecu svibnju u kojima možete položiti stručni ispit u svrhu ishođenja uvjerenja.

•Split 08.05.2015., petak u 9.00 sati, HURKT, Obrazovni centar Split
•Rijeka 16.05.2015., subota u 9.00 sati, HURKT Obrazovni centar Rijeka
•Zagreb 17.05.2015., nedjelja u 9.00 sati, HURKT, Obrazovni centar Zagreb
•Osijek 22.05.2015., petak u 9.00 sati, HURKT Obrazovni centar Osijek
•Zagreb 23.05.2015., nedjelja u 9.00 sati, HURKT, Obrazovni centar Zagreb,

Rokovi za mjesec lipanj biti će objavljeni na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
https://www.mzoip.hr/hr/klima/zastita-ozonskog-sloja-i-fluorirani-staklenicki-plinovi.html.

Podijeli na FB