OBAVIJEST O ZATVARANJU UGOSTITELJSKOG OBJEKTA ZBOG KORIŠTENJA KOLEKTIVNOG GODIŠNJEG ODMORA

OBAVIJEST O ZATVARANJU UGOSTITELJSKOG OBJEKTA ZBOG KORIŠTENJA KOLEKTIVNOG GODIŠNJEG ODMORA

Poštovani, ako zatvarate ugostiteljski objekt zbog kolektivnog korištenja godišnjih odmora, podsjećamo Vas kako ste obvezni:

1. svoje goste obavijestiti o radnim odnosno neradnim danima tako da obavijest vidno istaknete na ulazu u ugostiteljski objekt, i

2. Poreznu upravu obavijestiti putem aplikacije za fiskalizaciju računa.

Želimo Vas obavijestiti kako niste obvezni Gradskom uredu za gospodarstvo, Zagreb, Zapoljska 1 (PU Peščenica) prijavljivati privremenu obustavu obrta zbog korištenja godišnjih odmora.

Naime, upravna pristojba u slučaju podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja iznosi 170,00 kn i mora se platiti prilikom podnošenja zahtjeva. Neki ugostitelji (nepotrebno) inzistiraju na rješenju o privremenoj obustavi zbog godišnjih odmora iako je zakonska obveza ukinuta. Službenici u Uredu za gospodarstvo dužni su zaprimiti zahtjev sa plaćenom pristojbom i izdati odgovarajuće rješenje što Vas nepotrebno izlaže trošku a administraciju donošenju rješenja koje nikome ne koristi.

Slijedom navedenoga, niste obvezni prijavljivati privremenu obustavu obrta zbog korištenja godišnjih odmora, niste obvezni ishoditi rješenje o privremenoj obustavi obrta po ovom osnovu niti plaćati upravnu pristojbu.

Prema pozitivnim propisima, u obvezi ste o promjeni radnog vremena obavijestiti sljedeće subjekte:

1. goste / potrošače i Turističku inspekciju – prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti na način da Obavijest o radnom vremenu vidno istaknete na ulazu u objekt. U poslovnoj dokumentaciji dužni ste odložiti odluku vlasnika ili direktora o radnom vremenu ugostiteljskog objekta. Znači u obvezi ste obavijestiti svoje goste / potrošače o radnom vremenu ugostiteljskog objekta, a time ste obavijestili i nadležnu Turističku inspekciju jer ste u obvezi pridržavati se istaknutog i propisanog radnog vremena,

2. Poreznu upravu – prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom na način da Poreznoj upravi elektroničkim putem dostavite podatke o ugostiteljskom (poslovnom) objektu u kojemu obavljate djelatnost, a ti su podaci prethodno propisani internim aktom. U poslovnoj dokumentaciji dužni ste odložiti odluku vlasnika ili direktora o radnom vremenu ugostiteljskog objekta. Ako se promjeni neki od podataka iz internog akta, u ovom slučaju radno vrijeme, dužni ste prije početka primjene promijenjenih podataka Poreznoj upravi elektroničkim putem dostaviti podatke o promjenama. Osim promjene u radnom vremenu, na isti način je potrebno prijaviti promjenu adrese ili slučaj prestanka rada poslovnog prostora. Promjene poput korištenja kolektivnog godišnjeg odmora ili kratkotrajne adaptacije poslovnog prostora, kada se prostori privremeno zatvaraju, moraju se dostaviti u sustav slanjem XML poruke. Ovo je bitno radi evidentiranja nastalih promjena o privremenom zatvaranju poslovnog prostora, kao i naknadnom otvaranju.

Detaljnije informacije možete dobiti u Udruženju ugostitelja Zagreb, e-poštom: zg-ugostitelj@zg-ugostitelj.hr, telefonom: 012360222 ili u Poreznoj upravi, telefonom: 08001811.

Podijeli na FB