Nadoknada fiksnih troškova poduzetnicima kojima je obustavljen rad

Nadoknada fiksnih troškova poduzetnicima kojima je obustavljen rad

Poštovani/e,

na stranicama Porezne uprave objavljena je Uputa o ostvarivanju prava na naknadu fiksnih troškova. Navedenom Uputom propisani su uvjeti za ostvarivanje prava na nado​​knadu plaćenih fiksnih troškova i način ostvarivanja tih prava.

Sastavni dio Upute je i Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova.

Uputu, kao i Zahtjev za nadoknadu, možete pronaći na dnu ovog maila.

S poštovanjem,

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II, 10002 Zagreb
tel: 01/48 06 666 (centrala)
e-mail: hok@hok.hr

Datoteke za preuzimanje:
NAKNADA FIKSNIH TROŠKOVA PODUZETNICIMA KOJIMA JE OBUSTAVLJEN RAD (002).docx
Kopija datoteke Porezna uprava – Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih troškova.xlsx

Podijeli na FB