Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“

Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“

Zavod za unapređivanje zaštite na radu, kao središnja javna ustanova nadležna za područje zaštite na radu, pokreće i organizira Nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. s ciljem prevencije ozljeda na radu i u vezi s radom te izostanaka s rada zbog bolovanja.

Nacionalnom kampanjom „STOP ozljedama na radu“ namjera je unaprijediti prevenciju rizika na radu, razvijati kulturu zaštite na radu, informirati, educirati i motivirati sve ključne dionike za učinkovitiju provedbu mjera zaštite na radu, te razvoj socijalnog dijaloga i partnerstva poslodavaca, radničkih vijeća, sindikata, radničkih predstavnika u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite na radu.

U provedbi kampanje, uz poruku „Zaštita na radu je i moja odgovornost!“, očekuje se aktivno sudjelovanje poslodavaca i uprava, sindikata, radnika, povjerenika radnika za zaštitu na radu, ovlaštenika poslodavaca za zaštitu na radu, stručnjaka zaštite na radu, specijalista medicine rada i sporta, rukovoditelja upravljanja ljudskim resursima, radničkih vijeća i drugih dionika.

Kao pomoć poslodavcima, sindikatima, radnicima i drugim dionicima u praktičnoj provedbi kampanje Zavod je izradio vodiče i druge interaktivne materijale: Vodič za analizu ozljeda na radu s praktičnim primjerom analize ozljeda, Vodič za izradu procjene rizika, Vodič za izradu programa osposobljavanja s predloškom, Vodič za unutarnji nadzor stanja zaštite na radu, Vodič za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu te Akcijski plan mjera i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu s praktičnim primjerom.

Kampanja promiče važnost prevencije tijekom čitavog radnog vijeka i podiže svijest o održivom radu, pružanjem informacija i alata za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu.

Više informacija na linku https://zuznr.hr/nacionalna-kampanja-stop-ozljedama-na-radu-2/

Podijeli na FB