Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja prihvatilo je zahtjev HOK-a

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja prihvatilo je zahtjev HOK-a

Vlasnici obrta s majstorskim ispitom u području graditeljstva ne moraju polagati stručni ispit kako bi obavljali posao voditelja manje složenih radova u graditeljstvu.

S obzirom na pravnu prazninu nastalu primjenom Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i brojne upite obrtnika građevinara, Hrvatska obrtnička komora uputila je zahtjev Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u kojem je tražila da se vlasnicima obrta s majstorskim ispitom u području graditeljstva omogući obavljanje poslova vođenja manje složenih radova bez polaganja traženog ispita i bez upisa u upisnik komore arhitekata.

Naime čl. 28. stavkom 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje propisani su uvjeti za obavljanje poslova voditelja manje složenih radova i to: deset godina radnog iskustva u struci, završena srednja škola po programu za tehničara odgovarajuće struke (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) te položen stručni ispit.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja prihvatilo je zahtjev HOK-a da osoba graditeljske struke koja je položila majstorski ispit (uz propisan uvjet radnog iskustva) ne treba polagati stručni ispit za vođenje manje složenih radova u graditeljstvu.

„Kako su majstorski ispiti državno priznati ispiti, a zvanje majstora temelj za osnivanje vlastitog obrta, osobe s majstorskim ispitom ili priznatim majstorskim statusom mogu obavljati majstorska zvanja koja su ujedno manje složeni radovi, odnosno nemaju obvezu polaganja stručnog ispita“, piše u dopisu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Stoga se navedena obveza polaganja stručnog ispita odnosi samo na tehničare odgovarajuće struke.

Manje složeni radovi skupine I za koje se izdaje suglasnost jesu:

– I.1 manje složeni zemljani radovi (iskopi do dubine od 1 m od razine okolnog tla, iskopi do 30 m³ i sl.),

– I.2 izvedba sportskih terena i parkirališta,

– I.3 manje složeni podvodni radovi (ronilačka pripomoć kod sanacije obala u podvodnom dijelu, podvodne ugradnje betona, tesarskih i armiračkih radova, kod postavljanja podvodnih instalacija, podvodni ručni iskop refulerima, podvodno rezanje i varenje i sl.),

– I.4 zidarski radovi (zidanje zidova, žbukanje, fasade, fasadni toplinski sustavi, sanacija betona, priprema podloge za završne obloge, suhi estrih, industrijski podovi, podne cementne glazure i sl.),

– I.5 izolaterski radovi,

– I.6 tesarski radovi,

– I.7 ugradnja vanjske stolarije i bravarije,

– I.8 krovopokrivački radovi,

– I.9 vodoinstalaterski radovi i slični radovi (sanitarni uređaji, instalacije vodovoda i kanalizacije, mokri dio instalacije protupožarne zaštite, uređaji za uklanjanje otpada, razvodi za navodnjavanje i sl.),

– I.10 radovi ugradnje instalacija grijanja i hlađenja (instalacije grijanja i hlađenja, ventilacije i klima uređaji i sl.),

– I.11 radovi ugradnje liftova i eskalatora (ugradnja liftova, eskalatori, kosih i vertikalnih podiznih platformi, industrijskih pretovarnih platformi, hidrauličnih rampi i sl.),

– I.12 plinoinstalaterski radovi,

– I.13 radovi ugradnje instalacija bazenske tehnike,

– I.14 manje složeni elektroinstalaterski i komunikacijski radovi (elektro-instalacije i instalacije komunikacija u zgradama do 1 kV).

Manje složeni radovi skupine I za koje se izdaje suglasnost su i drugi manje složeni radovi koje izvođač, obzirom na prirodu tih radova, može uspješno izvoditi u uvjetima stručne osposobljenosti i broja zaposlenika propisanih Zakonom za ovu skupinu radova.

Manje složeni radovi obuhvaćaju i manje složene prateće radove nužne za izvođenje tih radova koji su zajedno s njima ugovoreni. Manje složeni prateći radovi u navedenim slučajevima ne mogu se ugovarati niti izvoditi zasebno.

Podijeli na FB