Majstorski ispiti

Prijave za 2015. godinu su u tijeku. Ispiti se održavaju u svibnju i prosincu.
Proljetni rok traje od 7.4.2015.-15.5.2015. a zadnji dan prijave je 21. 2.2015.,
Jesenski rok traje od 2.11.2015.-11.12.2015. a zadnji dan prijave je 18.09.2015.

Za prijavu ispita potrebno je priložiti:

1.PRIJAVNICU ZA ISPIT: Preuzmi

2.KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE

3.RODNI LIST-kopija
4.DOMOVNICU-kopija

5.POMOĆNIČKU/ZAVRŠNU SVJEDODŽBU-kopija
6.ZA DOKAZ RADNOG ISKUSTVA:

◦KOPIJU RADNE KNJIŽICE
ili POTVRDU O RADNOM STAŽU ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, i
◦KOPIJE UGOVORA O RADU
ili -POTVRDE O RADNOM ISKUSTVU u zanimanju za koje se ispit polaže-ovjerene kod javnog bilježnika,
ili – kopiju Obrtnice ( za osobe koje imaju otvoren obrt)
7.UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA RAD NA SIGURAN NAČIN ILI ZAŠTITU NA RADU-kopija

Originali dokumenata donose se na uvid.