Licenciranje

Za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja obrtnik i trgovačko društvo moraju imati Dozvolu (Licenciju) za prijem učenika. Dozvola (Licencija) je dokument koji se izdaje temeljem rada komisije za licenciranje koja utvrđuje uvjete za ostvarivanje nastavnog programa po kojem će se učenik školovati. Osoba koja će poučavati učenika treba imati majstorski ispit ili odgovarajuću srednju stručnu spremu i pedagoška znanja koja dokazuje polaganjem ispita iz osnovnih znanja o poučavanju naučnika.

Zahtjev za izdavanje Dozvole (Licencije) predaje se u Obrtničku komoru Zagreb, Ilica 49/II. kat u Zagrebu, a može se poslati na fax; 4846 615, poštom ili na e-mail okz@okz.hr

ZA POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE POTREBNO JE PRILOŽITI:

1.Zahtjev za izdavanje licence
2.Kopiju Majstorske diplome ili Svjedodžbe završene škole u zanimanju za koje se traži Dozvola i Potvrda o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika (za osobe koje nisu položile majstorski ispit)
3.Kopiju Radne knjižice iz koje je vidljiv radni staž u struci od 10 godina do 10.12.2013.g. ili potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo od kada radite kod njega i na kojim poslovima
4.Rješenje o obrtu/Obrtnicu ili Rješenje Trgovačkog suda u kojem se vidi da imate upisanu djelatnost za koju želite dobiti licencu-kopija
5.Uvjerenje o položenom ispitu za Rad na siguran način ili zaštitu na radu-kopija
6.Rješenje o nekažnjavanju
7.Potvrda Suda časti Hrvatske obrtničke komore da Vam nije oduzeto pravo na primanje naučnika na praktičnu nastavu i vježbe naukovanja(priložiti nakon ishođenja)
8.Potpisanu suglasnost za traženje podataka
9.Kopiju osobne iskaznice

Temeljem Zakona o obrtu, članak 56. Dozvolu/Licenciju za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja mogu dobiti osobe ili tvrtke koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

•osobe s položenim majstorskim ispitom;
•osobe kojima se priznaju prava kao i osobama s položenim majstorskim ispitom (osobe sa završenom odgovarajućom srednjom stručnom spremom i najmanje 5 godina radnog iskustva u zanimanju do 01.07 1994.; srednja stručna sprema mora biti stečenaprije stjecanja radnog iskustva) ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika;
•osobe koje imaju odgovarajuću srednju stručnu spremu u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i najmanje 10 godina radnog iskustva do 10. prosinca 2013. u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja, ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika.
•osobe sa završenim odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika;
Praktični dio naukovanja može se izvoditi i u pravnoj osobi

(članak 55. Zakona o obrtu pod pravnom osobom podrazumijeva trgovačko društvo, ustanovu ili zadrugu), ako pravna osoba zapošljava:

•osobe s položenim majstorskim ispitom ili osobe koje imaju odgovarajuću srednju stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog iskustva do 10. prosinca 2013. u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja, ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika.
•osobe kojima se priznaju prava kao i osobama s položenim majstorskim ispitom (osobe sa završenom odgovarajućom srednjom stručnom spremom i najmanje 5 godina radnog iskustva u zanimanju do 01. 07. 1994.; srednja stručna sprema mora biti stečena prije stjecanja radnog iskustva) ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika;
•osobu sa završenim odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika;
Troškovi postupka licenciranja iznose 600,00 kuna i plaćaju se temeljem izdanog računa nakon podnošenja zahtjeva za izdavanje licence u Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49/II u Zagrebu.

Nakon izdavanja Dozvole obrt ili pravna osoba dužna je prijaviti promjenu naziva, sjedišta ili imena osobe koja poučava učenika i poslati dokumentaciju kojom dokazuje nastalu promjenu, Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49/II u Zagrebu na fax; 4846 615, e- mail okz@okz.hr ili poštom.