Kontrola prekoračenja dozvoljene težine vozila u Mađarskoj

Kontrola prekoračenja dozvoljene težine vozila u Mađarskoj

U Mađarskoj će se uskoro pokrenuti novi sistem za kontrolu dozvoljene težine vozila. Novi sistem kontrole obavljati će se na 89 punktova, na autocestama, regionalnim i sporednim putevima. Podatke o prekoračenju dozvoljene težine prikupljati će senzori i kamere

Senzori će mjeriti težinu vozila koja preko njih prelaze i aktivirati kameru koja će u slučaju prekoračenja fotografirati vozilo i podatke poslati u centar za kontrolu. U kontrolnom centru se indentificira vrsta prekršaja i na osnovu toga određuje visina kazne.

Kazna se uručuje zaustavljanjem vozila ili slanjem na adresu. Ukoliko se zaustavi vozilo ono će biti isključeno iz prometa dok se kazna ne plati, a višak tereta pretovari u drugo vozilo.

Pretovar tereta organizira vlasnik vozila, koji plaća i sve troškove.

Tablicu s mjestima kontrole prekoračenja dozvoljene težine vozila u Republici Mađarskoj preuzmite OVDJE

Izvor: Plutonlogistics.com

Podijeli na FB