Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske 3/21 i 4/21

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske 3/21 i 4/21

Na temelju članka 18., članka 34. i članka 35. stavka 4. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine br. 85/20), članka 4. stavka 1., članka 37. stavka 4. i članka 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE 3/21 i 4/21

 

NATJEČAJ ZA PRODAJU br. 3/21 i 4/21
R.
br.
Oznaka
Grad
Adresa
Površina poslovnog prostora
u m2
Opis poslovnog prostora
Početna cijena u
 kunama
Iznos jamčevine u kunama
Troškovi procjene u kunama  s PDV-om
Energ.
certifikat
Trošak izrade energ.
certifikata
u kunama s PDV-om
Termini razgleda
 
Napomena
 
1.
PP 2905
Zagreb
Baruna Trenka 5,
podrum
63,67
10. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-14) Poslovni prostor u podrumu koji se sastoji od tri prostorije površine 63,67 m2, Baruna Trenka 5, neodvojivo povezan sa suvlasničkim dijelom nekretnine u A koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi, sagrađen na zkč.br. 2518, upisan u zk.ul.br. 5472 k.o. Centar, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu.
242.000,00
24.200,00
875,00
G
625,00
 
06.09.2021.
09.00 –
09.30h
– Nema sanitarni čvor
-Nema plinomjer
-Nema vodomjer
 
2.
PP 1264
Zagreb
Gajeva ulica 20,
podrum
63,36
2. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) poslovni prostor u podrumu ulične zgrade, površine 63,36čm, koji dio je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali dijelovi, sagrađen na zkč.br. 2339, upisan u zk.ul.br. 5443 k.o. Centar, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu.
194.000,00
19.400,00
1.125,00
D
1.500,00
06.09.2021.
10.45 –
11-15h
– Nema sanitarni čvor
 
3.
PP 3487
Zagreb
Ilica 77/ Kačičeva ulica 1, podrum
29,54
3. Suvlasnički dio: 2697/100000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-9), skladišni prostor P3 u podrumu podne površine 23,00 m2 kojem pripada ostava oznake 4 u potkrovlju podne površine 6,54 m2 sagrađen na zkč.br. 1981, upisan u zk.ul.br. 5396, k.o. Centar, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu
69.500,00
6.950,00
1000,00
E
612,50
07.09. 2021.
09.00 –
09.30h
– Nema sanitarni čvor
– Nema priključak za struju
– Nema plinomjer
– Nema vodomjer
4.
PP 1536
 Zagreb
Kneza Borne 5,
podrum
44,00
3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) poslovni prostor u podrumu, površine 44,00 m2, neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi, sagrađen na zkč.br. 2338/40 i zkč.br. 2338/41, upisan u zk.ul.br. 3206 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu.
196.000,00
19.600,00
1.332,00
D
562,50
 
07.09. 2021.
10.00 –
10.30h
-Nema plinomjer
5.
PP 3206
Zagreb
Palmotićeva ulica
29 a, podrum
41,31
5. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6) poslovni prostor u podrumu ulične zgrade, ukupne površine 41,31 m2, koji je neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i dijelovi ostalih suvlasnika, sagrađen na zkč.br. 7359, upisan u zk.ul.br. 6543 k.o. Centar, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu.
174.000,00
17.400,00
875,00
D
652,00
06.09.2021.
09.45 –
10.15h
– Nema sanitarni čvor
-Nema plinomjer
 
6.
PP 6687
Karlovac
Preradovićeva ulica 5,
dvorišno prizemlje
44,60
8. Suvlasnički dio: 1/12 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8) Temeljem spisa br Z-184/15 na adresi Karlovac, Preradovićeva 5, upisuje se:
-poslovni prostor u prizemlju, u dvorišnoj zgradi smješten, drugi lijevo od ulaza, a sastoji se od jedne poslovne prostorije i WC-a, ukupne korisne površine 44,60 m2, sagrađen na zkč.br. 1384, upisan u zk.ul.br. 7552 k.o. Karlovac II, Zemljišnoknjižni odjel Karlovac, Općinski sud u Karlovcu.
193.000,00
19.300,00
1.332,00
D
625,00
08.09.2021.
10.00 –
10.30h
Nema priključak za struju
-Nema plinomjer
7.
PP 7900
Osijek
Antuna Kanižlića 41
(ulaz iz
Gundulićeve ulice),
ulično prizemlje
8,00
1.1 Poslovni prostor površine 8,00 m2; 2.1 Kuća br. 41 i dvorište, Mićurinova ulica, Osijek, sagrađena na kčbr.3293, broj poduloška 109647 k.o. Osijek, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinski sud u Osijeku.
31.800,00
3.180,00
2.185,00
E
Kupac ne snosi trošak izrade Energetskog certifikata
01.09.2021.
11:30-
 
12:00h
– Nema sanitarni čvor
-Nema plinomjer
8.
PP 3494
Zagreb
Baruna Trenka 4,
suteren
70,57
1. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) poslovni prostor u suterenu ulične zgrade, ukupne površine 70,57 m2 koji je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, sagrađen na zkč.br. 2515, upisan u zk.ul.br. 7419 k.o. Centar, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu.
343.000,00
34.300,00
1.332,00
C
1.125,00
06.09.2021.
09.30 –
10.00h
– Nema sanitarni čvor
-Nema priključak za struju
-Nema plinomjer
9.
PP 8175
Labin
Rike Milevoja 1,
potkrovlje
16,00
2. Suvlasnički dio: 1/17 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2)- s kojim je povezano pravo vlasništva na posebni dio nekretnine: poslovni prostor u ulici Riko Milevoj 1, na prvom katu, ukupne površine 16,00 m2, koji se sastoji od jedne prostorije., sagrađen na zkč.br. 309, upisan u zk.ul.br. 1434 k.o. Labin, Zemljišnoknjižni odjel Labin, Općinski sud u Pazinu.
34.300,00
3.430,00
1362,50
B
737,50
03.09.2021.
09:30-
 
10:00h
Temeljem rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, klasa: UP-I-612-08/02-1/225, zabilježeno je svojstvo kulturnog dobra te sukladno čl. 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 152/14 i 90/18.) postoji pravo prvokupa Grada Labina i Istarske županije.
 
– Nema sanitarni čvor
-Nema priključak za struju
10.
PP 356
Osijek
Trg Ante Starčevića 5,
prizemlje i podrum
11,61
prizemlje
i
178,31
podrum
10. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-9) Poslovni prostor u podrumu, ulaz iz prizemlja od 178,31 m2 i poslovni prostor u prizemlju, ulaz u prostor lijevo od kolnog ulaza u zgradu, zaseban ulaz s ulične strane od 11,61 m2, sveukupne površine od 189,92 m2,  sa suvlasničkim udjelom koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi kčbr.1428, upisan u zk.ul.br. 17579 k.o. Osijek, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinski sud u Osijeku.
572.000,00
57.200,00
2.100,00
E
Kupac ne snosi trošak izrade EC
01.09.2021.
10:45-
 
11:15
Temeljem Rješenja Ministrastva kulture, od dana 11.04.2008. godine, zabilježeno je svojstvo kulturnog dobra te sukladno čl. 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 152/14 i 90/18.) postoji pravo prvokupa Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.
-Nema priključak za struju
-Nema plinomjer
11.
NEK_
RI_F.R.26A
 Rijeka
Franje Račkoga 26A,
dvorišna zgrada
372,00
1. Vlasnički dio: 1/1, sagrađen na zkč.br. 2270/2, upisan u zk.ul.br. 4904 k.o. Sušak-Nova, Zemljišnoknjižni odjel Rijeka, Općinski sud u Rijeci.
846.000,00
84.600,00
2.750,00
C
2.437,50
08.09.2021.
11:00-
 
11:30
Potrebno osnovati pravo služnosti prolaza.
Pristup do nekretnine moguć je jedino preko kč.br.2271.
– Nema sanitarni čvor
-Nema priključak za struju
-Nema plinomjer
-Nema vodomjer
12.
PP 7251
POV
Zadar
Šibenska ulica 4D,
ulično prizemlje
81,24
37. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-37) Poslovni prostor u prizemlju zgrade, ukupne površine 81,24 m2, sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, Šibenska ulica 4D, sagrađen na zkč.br. 4088/2, upisan u zk.ul.br. 14280 k.o. Zadar, Zemljišnoknjižni odjel Zadar, Općinski sud u Zadru.
465.000,00
46.500,00
1.500,00
B
987,50
02.09.2021.
10:00-
 
10:30h
– Nema sanitarni čvor
-Nema priključak za struju
-Nema plinomjer
-Nema vodomjer
13.
PP 6145
Virovitica
Trg Ante Starčevića 1
, garaža br. 2
15,00
22. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-22) garaža površine 15,00 m2, sagrađena na zkč.br. 1517, upisana u zk.ul.br. 946 k.o. Virovitica – Centar, Zemljišnoknjižni odjel Virovitica, Općinski sud u Virovitici.
38.100,00
3.810,00
1.187,50
 
 
02.09.2021.
10:30-
11:00h
– Nema sanitarni čvor
14.
PP 7877
Virovitica
Pejačevićeva ulica 3,
garaža
21,25
1. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) garaža površine 21,25 m2 , sagrađena na zkč.br. 1749, upisana u zk.ul.br. 575 k.o. Virovitica -Centar, Zemljišnoknjižni odjel Virovitica, Općinski sud u Virovitici.
53.900,00
5.390,00
1.187,50
 
 
02.09.2021.
11:15-
 
11:45h
– Nema sanitarni čvor
-Nema plinomjer
-Nema vodomjer
 

Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti poslovnog prostora i izrade energetskog certifikata.
  
 
Republika Hrvatska prodaje suvlasnički udio 240/750 na garažama:

15.
PP 2370
Zagreb
Trg kralja Petra Krešimira IV 9,
garaža lijevo
12,50
1. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) 1.2. Suvlasnički dio etaže: 240/750, poslovni prostor – garaža, koja se sastoji od jedne prostorije, ukupne površine 12,50 m2, neodvojivo povezan sa suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi, sagrađen na zkč.br. 7034, upisan u zk.ul.br. 7088 k.o. Centar, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu.
12.900,00
1.290,00
1.750,00
07.09. 2021.
11.00 –
11.30
                                                    
16.
PP 2372
Zagreb
Trg kralja Petra Krešimira IV 9,
garaža desno
12,50
3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) 3.2. Suvlasnički dio etaže: 240/750, poslovni prostor – garaža, koja se sastoji od jedne prostorije u dvorištu lijevo, površine 12,50 m2, neodvojivo povezan sa suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi, sagrađen na zkč.br. 7034, upisan u zk.ul.br. 7088 k.o. Centar, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu.
12.900,00
1.290,00
1.750,00
07.09. 2021.
 
11.00 –
11.30
                                                                                                              

Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti poslovnog prostora
 
Republika Hrvatska nije u posjedu poslovnih prostora – garaža pod rednim brojevima 15. i 16. jer su iste u posjedu suvlasnika.
 

JAVNI POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 14. rujna 2021. do 10,00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, na adresi Ulica Republike Austrije 14 u dvorani u prizemlju (umjesto ranije objavljene adrese Ulica Ivana Dežmana 10), dana 14. rujna 2021. godine u 12,00 sati.
 
Postupak otvaranja ponuda bit će proveden uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

Kontakt informacije srijedom i petkom od 9:00 do 15:00, na broj telefona 01/6471-201 ili 01/6473-096.

 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na:
https://mpgi.gov.hr/ i www.hgk.hr
 

PODNOŠENJE PONUDA

 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini poslovni prostor u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je poslovni prostor u oglasu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI do 14. rujna 2021. do 12,00 sati.».
 
Ponude se podnose neposredno u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koja se nalazi na adresi Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb ili putem pošte slanjem preporučene pošiljke na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb do dana 14. rujna 2021. godine do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje ponude smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Sve ponude pristigle nakon roka za podnošenje naznačenog u javnom pozivu otvorit će se, ali se neće razmatrati te se trajno zadržavaju i neće biti vraćene ponuditelju.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Ulica Republike Austrije 14 u dvorani u prizemlju, (umjesto ranije objavljene adrese Ulica Ivana Dežmana 10), 10000 Zagreb dana 14. rujna 2021. godine u 12,00 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.
 
Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda i prodaje poslovnog prostora, a sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 te iste objaviti sukladno članku 10., stavku 1., točki 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15).

OPĆI UVJETI POSTUPKA JAVNO PRIKUPLJANJA PONUDA

Svi poslovni prostori prodaju se u zatečenom stanju “VIĐENO – KUPLJENO”.

 1. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.

U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

 1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 2. U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isti poslovni prostor, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 3. Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 4. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
  1. U gore navedenom slučaju sljedećem najpovoljnijem ponuditelju uputit će se poziv za očitovanje da li i dalje ostaje kod svoje ponude. Poziv za očitovanje  uputit će se elektroničkom poštom na adresu navedenu u ponudi, a isti je dužan očitovati se u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana primitka poziva. Ukoliko se sljedeći najpovoljniji ponuditelj ne očituje u gore navedenom roku, smatrat će se da je isti odustao kod svoje ponude.
  2. Ukoliko se sljedeći najpovoljniji ponuditelj u roku navedenom u točki V.a. očituje da ostaje kod svoje ponude isti je dužan u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana primitka poziva za očitovanje ponovno uplatiti iznos jamčevine i dostaviti dokaz o istom te dostaviti novu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana javnobilježničke ovjere potpisa na navedenoj izjavi.
  3. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo odustanka od prodaje poslovnog prostora u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje poslovnog prostora izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na zakonsku zateznu kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
  4. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu na račun s kojeg je ista isplaćena bez prava na zakonsku zateznu kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
  5. Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih poslovnih prostora, za svaki je u obvezi dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici s dokumentacijom koju ponuda mora sadržavati.
  6. Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.
  7. Nakon javnog otvaranja ponuda, svi ponuditelji imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i podnesene ponude, po prethodnoj najavi.
  8. Po završetku javnog otvaranja ponuda, povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda izvršit će uvid u zaprimljene ponude, ocijeniti valjanost svake ponude te  sastaviti zapisnik koji će sadržavati prijedlog članova povjerenstva o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
  9. Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijet će Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji poslovnog prostora. 
  10. O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem mrežnih  stranica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju odluka dostaviti na adresu elektroničke pošte navedenu u ponudi.
  11. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pripremit će nacrt ugovora o kupoprodaji te će isti dostaviti nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u svrhu pribavljanja mišljenja o pravnoj valjanosti, sukladno članku 47. stavku 1 Zakona o državnom odvjetništvu („Narodne novine“ br. 67/2018).
  12. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ovlašteno je sklopiti ugovor o kupoprodaji s najpovoljnijim ponuditeljem nakon što nadležno općinsko državno odvjetništvo dostavi mišljenje da je ugovor o kupoprodaji pravno valjan.
  13. Ukoliko nadležno općinsko državno odvjetništvo dostavi mišljenje da se ugovor o kupoprodaji ne može sklopiti, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izvršit će povrat uplaćene jamčevine bez prava na zakonsku zateznu kamatu najpovoljnijem ponuditelju i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost.
  14. Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 (slovima: osam) dana od dostave ugovora o kupoprodaji isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može odluku o izboru najboljeg ponuditelja i prodaji poslovnog prostora staviti izvan snage.

 
SADRŽAJ PONUDE

 1. Ponuda mora sadržavati
  1. oznaku poslovnog prostora (redni broj, oznaka prostora i adresa, a ukoliko isto nije naznačeno, iz ponude treba nedvojbeno proizlaziti za koji se poslovni prostor podnosi ponuda),
  2. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama, iskazan brojevima
  3. ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za fizičke osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost) odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta,
  4. potvrdu izdanu od Ministarstva financija – Porezne uprave (izvornik, preslika ili elektronski zapis) da ponuditelj nije dužnik po osnovi javnih davanja, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
  5. domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku važeće putovnice
  6. presliku izvatka iz odgovarajućeg registra (sudskog, obrtnog ili drugog), rješenje o upisu u odgovarajući upisnik samostalnih djelatnosti, izvadak iz domicilnog registra za strane pravne osobe s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik, a koji izvaci i rješenja ne smiju biti stariji od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
  7. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR12 1001005 1863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku poslovnog prostora za koji se uplaćuje jamčevina
  8. izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana otvaranja ponuda.

 

 1. Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu ( npr. jamstvenikom ili vrpcom ) na način da nije moguće naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.

 

 1. Ponuda koja ne sadrži sve navedeno u točki I. i nije numerirana i uvezana na način predviđen točkom II., smatrat će se nevaljanom.
Podijeli na FB