JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup lokacija – prodaja sladoleda

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup lokacija – prodaja sladoleda

Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/23), gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup lokacija – mjesta na površini javne namjene za postavljanje pokretnih naprava za prodaju sladoleda na području Grada Zagreba

Javni natječaj za davanje u zakup lokacija – mjesta na površini javne namjene za postavljanje pokretnih naprava za prodaju sladoleda na području Grada Zagreba

 

Podijeli na FB