Izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama!

Izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama!

16.11.2017.g. na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Na ovom linku nalazi se interno pročišćeni tekst Zakona: /file/files/IZMJENE%20I%20DOPUNE_Zakon_o_sigurnosti_prometa_na_%20cestama_2017_K.P.pdf:IZMJENE I DOPUNE_Zakon_o_sigurnosti_prometa_na_ cestama_2017_K.P

Radi lakše preglednosti, prekrižen je dio teksta koji se mijenja, a podebljan i pobojan je novi tekst, a također je navedeno kada koji članak stupa na snagu, jer načelno Zakon je stupio na snagu, no pojedine odredbe stupaju na snagu s 01.01.2018. godine, a pojedine stupaju tek 20.05.018.godine.

Podijeli na FB