Izdavanje rješenja iznajmljivačima – građanima

Izdavanje rješenja iznajmljivačima – građanima

Objavljeno: 16.ožujka 2021.

 

​Porezna uprava će iznajmljivačima – građanima izdati nova rješenja zbog izmijenjenih uvjeta utvrđivanja godišnjeg paušalnog dohotka koja ne utječu na obvezu poreza na dohodak osim ako je temeljem odluke JLS-a donesene tijekom 2020. godine došlo do izmjene visine poreza na dohodak. Porezna obveza za 2021. se utvrđuje iznajmljivačima-građanima kojima je rješenjem odobreno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i temeljem kojeg ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, uz uvjet da nisu obveznici PDV-a i da ne ostvaruju primitke po toj osnovi u iznosu većem od 300.000,00 kn.

Porez na dohodak se plaća tromjesečno u visini utvrđenoj odlukom predstavničkog tijela JLS-(od 150-1.500 kn po krevetu tj. smještajnoj jedinici). Napominje se kako se porez na dohodak utvrđuje po osnovi statusa utvrđenog rješenjem o odobrenju, a ne po osnovi ispunjenosti kapaciteta. Ako se tijekom godine 2021. donese rješenje o prestanku odobrenja pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu porez se utvrđuje razmjerno broju tromjesečja u kojem je porezni obveznik imao rješenje o odobrenju i to u korist poreznog obveznika. 

Preuzeto sa Porezna uprava

Podijeli na FB