Informacije za vozače koji prevoze u Italiju

Informacije za vozače koji prevoze u Italiju


Vozači koji prevoze robu u Italiju ili tranzitiraju kroz Italiju moraju kod ulaska u državu predati izjavu ispisanu rukom. Spomenutu izjavu možete preuzeti na linku koji se nalazi na dnu ovog e-maila.

Isto tako, vozači moraju prijaviti ulaz u Italiju odjeljenjima za prevenciju lokalne zdravstvene ustanove (ASL) e-mailom. Popis zdravstvenih ustanova po pojedinim graničnim prijelazima, kao i e-mail adrese na koje sukladno tome prijavljujete ulazak također možete preuzeti na dnu ovog e-maila.

Tranzit na talijanskom teritoriju ne smije biti duži od 72 sata. Razdoblje se može produžiti za dodatnih 48 sati isključivo u slučaju posebnih i opravdanih potreba.

 
Datoteke za preuzimanje:
Zdravstvene ustanove.pdf
20-03-26-drivers-declaration-unofficial-courtesy-translation-into-english.pdf

 

Podijeli na FB