Hrvatski prijevoznici nekonkurentni kolegama iz susjednih zemalja

Hrvatski prijevoznici nekonkurentni kolegama iz susjednih zemalja

Prijevozništvo je opterećeno problemima koji su zajednički svim obrtima, a to su visoki troškovi poslovanja, razne administrativne prepreke, nemogućnost naplate potraživanja, česte izmjene zakona i propisa, blokade i ovrhe, nelojalna konkurencija, nedostatni izvori financiranja, ali i specifični problemi struke, istaknuo je predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dragutin Ranogajec, otvarajući danas 8. susret prijevoznika u Vinkovcima.

Svima nama obrtnicima, rekao je Ranogajec, potreban je poticajni zakonodavni okvir, porezni zakoni koji se neće mijenjati barem pet godina, uklanjanje barijera u poslovanju, kao i mladi obrazovani kadar. Kako bi se zaustavili negativni trendovi u obrtništvu, država mora staviti obrtništvo u fokus gospodarske politike, smanjiti birokraciju, pojednostaviti zakonodavni okvir i stvoriti poticajno poslovno okruženje za rast i otvaranje novih radnih mjesta.

Predsjednik Ceha prijevoznika HOK-a Emilijo Bajlo naglasio je kako veliki broj hrvatskih prijevoznika trenutno posluje s negativnom ili minimalnom profitabilnošću. Također, naveo je, zabrinjava i sve veći ukupni udio stranih prijevoznika u prijevozu roba cestom koji prema nekim procjenama sudjeluju i u izvozu i u uvozu sa oko 40% od ukupnog prijevoza.

„Gledajući dvije godine unatrag, određeni pozitivni pomaci u ovoj djelatnosti su se dogodili, a u velikom je dijelu to rezultat suradnje Ceha prijevoznika s resornim ministarstvom i ostalim relevantnim institucijama. No, ostalo je još neriješenih problema, od kojih je najznačajniji generalna nekonkurentnost domaćih prijevoznika u odnosu na prijevoznike iz susjednih zemalja.“, zaključio je Bajlo.

Ante Nevešćanin iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, pokrovitelja ovogodišnjeg skupa, rekao je kako je članstvo u EU, što se tiče obavljanja prijevozničke djelatnosti donijelo niz prednosti, posebice u obavljanju cestovnog prijevoza tereta. No, dobili smo neke druge probleme, kao što su nedostatak vozača teretnih vozila i autobusa, uvedena su pravila minimalnih plaća u Njemačkoj i obveza popunjavanja dodatnih obrazaca koji otežavaju obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza….

Mr. Milan Barišić iz Službe sigurnosti cestovnog prometa Ravnateljstva policije, naveo je da je tijekom 2015. godine sigurnost prometa na cestama bila lošija nego u 2014. godini. Zabilježeno je 32.000 prometnih nesreća, u kojima je poginulo 348 osoba, što je 13% više nego godinu ranije. U strukturi sudionika nesreća, teretna vozila čine 6%, autobusi 3%, a poginulo je 10 vozača kamiona.

Temeljem rasprave i izlaganja, Ceh prijevoznika usvojio je zaključke, koji će biti upućeni nadležnim institucijama:

1. Ceh prijevoznika Hrvatske obrtničke komore pozdravlja spremnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za češćom organizacijom operativnih sastanaka između predstavnika prijevoznika i predstavnika MPPI. HOK će kroz operativne sastanke s ministarstvom raditi na rješavanju problematike prijevozništva definirane i na zaključcima s ovoga susreta.

2. Tražimo žurno ratificiranje „druge“ CMR konvencije donesene Protokolom o izmjeni CMR-a 197 koji je stupio na snagu 1980. godine. Prema saznanjima da je zakonska osnova za potpisivanje sporazuma već u pripremi od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Ministarstva unutarnjih poslova, tražit ćemo da se ista čim prije provede.

3. Ceh prijevoznika HOK-a inzistira da se temeljem nove EU Direktive o tehničkim pregledima vozila (45) izmjeni Zakon o sigurnosti prometa na cestama tj. da se podzakonskim aktom ukinu preventivni tehnički pregledi vozila i obveza homologacije novih i rabljenih vozila proizvedenih i kupljenih u EU.

4. Još uvijek nije riješen problem pretovara vozila. Ustrajemo na zahtjevu da se temeljem članka 154. Zakona o sigurnosti prometa na cestama riješi na način jednake raspodjele odgovornosti kod pretovara vozila između prijevoznika i utovaritelja tereta.

5. Ceh prijevoznika traži da se RTV pristojba plaća po paušalnom iznosu za sva vozila na godišnjoj razini.

6. S obzirom da nove vozačke dozvole ne omogućavaju vlasnicima obrta uvid u moguće zabrane prometovanja za pojedine kategorije od strane vozača, tražimo da MUP obavijesti vlasnika obrta i tvrtke ukoliko je nad njegovim zaposlenikom takva mjera provedena.

7. Strani prijevoznici koji prometuju kroz RH dužni su se registrirati i plaćati PDV za prijevoz obavljen na području RH. Tražimo sustavne i češće kontrole stranih prijevoznika prilikom ulaska u RH i na cestama RH.

8. Tražimo da se ukine obveza za zapošljavanje pratitelja na turističkim izletničkim brodovima.

9. Shuttle prijevoz i povremeni prijevoz putnika nužno je jasnije definirati Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu. Način prijevoza putnika putem Uber aplikacije, a na temelju postojeće zakonske regulative ilegalan i kao takvog treba ga sankcionirati.

10. Tražimo veće i kvalitetnije poticaje za prekvalifikaciju profesionalnih vozača i lakši ulaz mladih na ovaj segment tržišta rada. Ukoliko ove mjere ne donesu željene rezultate, tražimo veće kvote za zapošljavanje stranih radnika u prijevozu (profesionalni vozači).

Podijeli na FB