Hrvatska obrtnička komora reagirala: plaća propisana Kolektivnim ugovorom za obrtnike građevinare značila bi dodatna davanja

Hrvatska obrtnička komora reagirala: plaća propisana Kolektivnim ugovorom za obrtnike građevinare značila bi dodatna davanja

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donio je Odluku o proširenju primjene drugih i trećih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.), čime se primjena izmijenjenog Kolektivnog ugovora proširuje na sve poslodavce u sektoru graditeljstva, s primjenom od 1. studenoga 2020. godine.

Važno je napomenuti da je Kolektivni ugovor za graditeljstvo mijenjan u dva navrata i to iz razloga što su drugim izmjenama u novim tarifnim stavovima za obračun plaća bili propisani koeficijent i iznos osnovne plaće za obrtnika i to u iznosu od 11.130,00 kuna mjesečno.
Hrvatska obrtnička komora izričito se usprotivila donošenju odluke o proširenju primjene na takav način propisane plaće za obrtnike, a za koju je bilo predviđeno da će se primjenjivati od 1. rujna 2020. godine. Razlog protivljenja bio je stav o nezakonitosti propisivanja „plaće“ obrtnika.
Naime, u tablici „Tarifni stavovi“, u X. najsloženiju grupu poslova koja se odnosi na voditelje projekata i odgovorne rukovoditelje poslovanja – sektora, dodane su plaće za kategoriju: „član Uprave – direktor, obrtnik (vlasnika)“, što nikada nije i ne treba biti predmet kolektivnog pregovaranja.
Činjenica je kako najveći dio obrtnika u svojem poslovanju zakonski uopće ne mogu i nisu u obvezi sebi isplaćivati plaću niti im se ona priznaje u izdatke poslovanja. Obrtnici imaju obvezu plaćati obvezne doprinose i to na osnovice kako su propisane Naredbom o iznosima osnovicama za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za pojedinu kalendarsku godinu, ovisno o tome da li porez plaćaju u paušalnom iznosu ili na temelju poslovnih knjiga. Kolektivnim ugovorom propisana „plaća“ značila bi nametanje dodatnih davanja obrtnicima.
Osim toga, ocijenili smo kako je utvrđivanje kategorije „plaće“ kao obveza svakog obrtnika izvan okvira kolektivnog ugovaranja je bi na taj način osnovicu osiguranja svakog obrtnika utvrđivali radnici organizirani u sindikat koji je potpisnik Kolektivnog ugovora, što je neprihvatljivo.
Slijedom prigovora Hrvatske obrtničke komore, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike održalo je sastanke sa sindikatima i poslodavcima, kao dionicima socijalnog pregovaranja, što je rezultiralo uvažavanjem prigovora i novim, trećim izmjenama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, kojima je sporna odredba brisana.
Stoga se proširena izmjena Kolektivnog ugovora u sektoru graditeljstva primjenjuje od 1. studenoga 2020. godine i to samo na radnike, kao i do sada.
Prihvaćanjem prijedloga HOK-a procijenjena financijska ušteda na obrtnike koji se bave građevinom jest  oko 20 milijuna kuna mjesečno.

Podijeli na FB