Higijenski minimum

Higijenski minimum

NOVO!!

 • Sukladno preporukama Ministarstva zdravstva, klasa: 023-03/20-01/212, ur.broj: 534-03-3-1/7-20-02  od 10. travnja 2020., obavještavamo cijenjene polaznike tečaja da se do daljnjega predavanja ne održavaju.
 • Sukladno popuštanju mjera stožera civilne zaštite ispiti se mogu prijavljivati i održavati.

—————————–

Ispiti se prijavljuju elektroničkim putem, a održavaju se četvrtkom od 13,30 do 15,30 sati.

—————————–

Za prijavu ispita potrebno je dva dana ranije, e-poštom dostaviti čitko i ispravno popunjenu prijavnicu koja je nalazi niže u tekstu.

Na prijavnici kod “Vrsta programa” obavezno upisati datum ispita.

Obrazovni materijali nalaze se na našim stranicama (vidi u nastavku).

Tečaj je reguliran Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. br.: 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17)  i Pravilnikom o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane (Pravilnik – hrana 116-2018).

Sanitarna inspekcija – nadzire proizvodne objekte hrane neživotinjskog podrijetla, mješovite hrane, sve ugostiteljske objekte i sve maloprodajne objekte izuzev onih koji su pod nadležnosti veterinarske inspekcije

Veterinarska inspekcija – nadzire sve proizvodne objekte hrane životinjskog podrijetla, te dio maloprodajnih objekata koji podliježu posebnom odobravanju ili registraciji.

Osobe koja rade u primarnoj proizvodnji hrane (proizvodi tla, stočarstva, lova i ribolova) i s njom povezanim djelatnostima, ne moraju polagati tečaj zdravstvenog odgoja.

Dolje navedena potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osobe moraju imati prije početka rada, odnosno obnavljati ih svakih pet godina.

 

Tečaj se održava po osnovnom i proširenom programu.

Osnovni program

Pohađanje tečaja po osnovnom programu obuhvaća

 • sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom, a koje rade s hranom u jednostavnim  objektima skladištenja, pripreme i usluživanja hrane npr. caffe barovima, skladištima, trgovinama sa zapakiranom hranom, tobacco-shopovima, mesnicama u kojima se samo prodaje svježe meso i melje na zahtjev kupca i sl.

 Osnovni program pohađaju osobe koje rade u:

 • Ugostiteljskim objektima u kojima se poslužuju pića i topli napitci
 • Skladištima i trgovinama zapakirane i nezapakirane hrane koja nije lako kvarljiva i ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja
 • Prodaji izvan prostorija zapakirane ili nezapakirane hrane koja zahtjeva ili ne zahtjeva posebne temperaturne uvjete čuvanja (prodajna vozila, kiosci, automati, rashladne škrinje)
 • Objektima u kojima se isključivo peku smrznuti pekarski proizvodi
 • Objektima u kojima se isključivo pripremaju, peku i poslužuju prhka, lijevanja ili dizana tijesta
 • Tržnicama na veliko i malo koje obavljaju prodaju hrane izvan prostorija, osim primarnih proizvoda
 • Objektima u kojima se obavlja više djelatnosti, a obuhvaćene su točkama 1-6
 • Objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u
 • Objektima koji se primarno koriste kao privatni stambeni prostori, a u njima se priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište
 • Objektima u kojima se obavlja skladištenje hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu su Uredbom 853/2004 Europskog parlamenta
 • Sabiralištima mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta
 • Objektima u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda, osim primarne proizvodnje i osim dodataka prehrani
 • Mesnicama
 • Ribarnicama
 • Sabiralištima divljači

Prošireni program

Pohađanje tečaja po proširenom programu obuhvaća:

 • osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane, a koje rade s hranom u složenijim procesima pripreme hrane npr. u obrtničkoj i industrijskoj proizvodnji hrane, hotelima, restoranima, institucionalnim kuhinjama, objektima za proizvodnju mesnih pripravaka, slastičarnicama i slično, a ne spadaju u kategorije navedene u popisu djelatnosti „Osnovni program“
 •  osobe koje rade u objektima dvojne djelatnosti: kategorije navedene u popisu djelatnosti „Osnovni program“, a koje uz to imaju pripremanje i serviranje hrane

 

Za osobe koje obavljaju sezonske poslove u proizvodnji i /ili ugostiteljstvu, tečaj po proširenom programu provodi se putem odobrenih edukativnih materija.

Osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje za prehrambeno-prerađivačka i ugostiteljska zanimanja imaju usvojena potrebna znanja za rad u svim djelatnostima i upućuju se na tečaj nakon pet godina od dana završetka strukovnog obrazovanja.

Osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva, nutricionizma, biologije, biotehnologije i veterinarskih znanosti posjeduju potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni te su izuzete od obveze pohađanja tečaja (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. 130/2017 od 27.12.2017).


OSNOVNI PROGRAM

Teorijska nastava za polaznike po osnovnom programu se ne održava.

Edukativne materijale u elektronskom obliku možete preuzeti na sljedećem  linku:

OSNOVNI PROGRAM

Za ispit se prijavljuje popunjavanjem prijavnice koju možete preuzeti u word formatu ovdje: PRIJAVNICA ili u PDF formatu ovdje: PRIJAVNICA.

Od zaprimanja prijave u Zavod  do ispita ne može proći više od 30 dana.

Na ispit je potrebno doći sa osobnom iskaznicom, potvrdom o prijavi i potvrdom o plaćanju ispita.


PROŠIRENI PROGRAM

Edukativne materijale u elektronskom obliku možete preuzeti na sljedećem linku: PROŠIRENI PROGRAM.

Za tečaj se prijavljuje popunjavanjem prijavnice koju možete preuzeti u word formatu ovdje: PRIJAVNICA ili u PDF formatu ovdje: PRIJAVNICA.

Za osobe koje obavljaju sezonske poslove u proizvodnji i /ili ugostiteljstvu, tečaj po proširenom programu provodi se putem odobrenih edukativnih materija.

Provjera znanja provodi se najranije u roku od sedam dana, a najkasnije u roku od 30 dana od dana odslušane teorijske nastave.

Popunjenu prijavnicu molimo dostavite na e-mail: higijenski.minimum@hzjz.hr.


– Polaznik koji nije zadovoljio na ispitu, u roku 24 sata podnosi pismeni zahtjev za ponovnim polaganjem i snosi troškove istog.

– Zahtjev za ponovnu provjeru znanja možete preuzeti ovdje u word formatu: Ponovna provjera znanja ili u PDF formatu: Ponovna provjera znanja.
– Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 01/ 48 63 252.

Cjenik tečaja možete preuzeti OVDJE.RAD S KOZMETIKOM I U OBJEKTIMA ZA ULJEPŠAVANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Člankom 37, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. br.: 79/07, 113/08, 43/09 i 130/ 17) i Pravilnikom o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti  (Pravilnik kozmetika-uljepšavanje 116/2018) propisano je da:

Osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima, te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice, moraju imati potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti prije početka rada.

 • Osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima  za gore navedene djelatnosti imaju usvojena potrebna znanja za rad.
 • Isto je potrebno obnavljati svakih 5 godina.
 • Osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, medicinske biokemije i sanitarnog inženjerstva posjeduju potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti i osobnoj higijeni te su izuzete od obveze pohađanja tečaja (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. 130/2017 od 27.12.2017).

 

Provjera znanja/ispit

Od zaprimanja prijave u Zavod  do provjere znanja ne može proći više od 30 dana.

Edukativne materijale u elektronskom obliku možete preuzeti na sljedećem  linku KOZMETIKA – ULJEPŠAVANJE.

Za predavanje ili provjeru znanja  prijavljuje se popunjavanjem prijavnice koju možete preuzeti u word formatu ovdje: PRIJAVNICA kozmetika ili u PDF formatu ovdje: PRIJAVNICA kozmetika.

Popunjenu prijavnicu molimo dostavite na e-mail: higijenski.minimum@hzjz.hr.

 

Na ispit je potrebno doći sa osobnom iskaznicom, potvrdom o prijavi i potvrdom o plaćanju ispita.

Polaznik koji nije zadovoljio na ispitu, u roku 24 sata podnosi pismeni zahtjev za ponovnim polaganjem i snosi troškove istog.

Zahtjev za ponovnu provjeru znanja možete preuzeti ovdje u word formatu: PONOVNA PROVJERA ZNANJAa ili u PDF formatu: PONOVNA PROVJERA ZNANJA.

Cjenik tečaja možete preuzeti OVDJE.

Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 01/ 48 63 252.

Preuzeto sa hzjz.

Podijeli na FB