Grad Zagreb daje u zakup 33 poslovna prostora

Grad Zagreb daje u zakup 33 poslovna prostora

U samom centru glavnog grada, Ilici, Palmotićevoj, Vlaškoj te na adresama koje su izvan užeg centra,  nalaze se 33 poslovna prostora koja Grad Zagreb daje u zakup. 
 
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 22.10.2018.
 
Poslovni prostori na atraktivnim lokacijama uglavnom se mogu koristiti za ugostiteljske, trgovačke i uredske djelatnosti.
 
Pravo podnošenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.
 
Iz natječaja je vidljivo kako se neće razmatrati ponude: 
  • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Zagrebom, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare;
  • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;
  • pravnih osoba koje nisu solventne;
  • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
 “JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA, GARAŽA I GARAŽNIH MJESTA – NE OTVARATI“ na adresu: GRAD ZAGREB POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA putem: Gradskog ureda za imovinsko – pravne poslove i imovinu Grada Odjela za poslovni prostor i poslove zakupa Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, prizemlje šalter 1.
Detaljne informacije i popis svih poslovnih prostora uz adrese možete pronaći u prilogu. 
Prilog Veličina
PDF icon Oglas_ZPP005102018.pdf 492.56 KB
Podijeli na FB