ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva

ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva

Cilj instrumenta

Cilj ovog financijskog instrumenta je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja.

Uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja cilj je povećati dostupnost zajmova ovoj skupini poduzetnika.

Namjena zajma

Namjena zajma je financiranje obrtnih sredstava odnosno financiranje troškova:

  • pripreme proizvodnje,
  • sirovine i materijali,
  • ostali proizvodni troškovi,
  • troškovi zaposlenih,
  • zakup poslovnog prostora,
  • režijski troškovi,
  • opći troškovi.

Korisnici ESIF mikro zajma za obrtna sredstva

Ovaj financijski instrument namijenjen je subjektima koji temeljem Zakona o poticanju malog gospodarstva imaju status mikro ili malog subjekta malog gospodarstva te koji su u trenutku podnošenja Zahtjeva za zajam:

  • registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam
  • imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
  • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
  • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti su trenutno u blokadi
  • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima

Uvjeti i otplata zajma

  • iznos zajma: 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR
  • Kamatna stopa: 0,5% – 1%  (Kamatna stopa za Panonsku i Sjevernu Hrvatsku iznosi 0,5%, za Jadransku Hrvatsku 0,75% te za Grad Zagreb 1%)
  • Rok korištenja: 3 mjeseca od isplate zajma
  • Poček: do 6 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine
  • Rok otplate: od 1 godine do 3 godine uključujući poček
  • Dinamika otplate: kvartalne rate
  • Instrumenti osiguranja: zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a

Rok važenja instrumenta

Ovaj financijski instrument stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2023.godine.

 

Dodatne informacije o programu pogledajte na poveznici.

Podijeli na FB