Erasmus+ Master 4.0: Unaprjeđenje majstorskih ispita

Erasmus+ Master 4.0: Unaprjeđenje majstorskih ispita

Program: Erasmus+ Ključna aktivnost 2 – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, suradnja među ustanovama kroz aktivnosti Strateških partnerstava

Naziv projekta: Master 4.0: Unaprjeđenje majstorskih ispita

Organizacija koja je prijavila projekt: Hrvatska obrtnička komora

Partneri:

 • Visoko učilište Algebra, Hrvatska
 • Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Slovenija
 • Zanatska komora Skopje, Sjeverna Makedonija
 • Sretan Život, Sjeverna Makedonija
 • Zanatsko-preduzetnička komora Crne Gore, Crna Gora
 • Zanatska komora Crne Gore, Crna Gora, pridruženi partner

 

Trajanje projekta: 28 mjeseci (1.9.2019.- 31.12.2021.)

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 215.870,00 EUR

 

O projektu:

Majstorska zvanja cijenjena su i priznata u Europskoj uniji kao i u državama partnerima u projektu: Hrvatskoj, Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori. Majstorski ispiti omogućuju napredovanje u zanimanju, otvaranje obrta, uzimanje naučnika na naukovanje. Također, stjecanje majstorskog zvanja predstavlja prednost u odnosu na konkurenciju jer majstorsko zvanje naglašava izvrsnost i kvalitetu proizvoda i usluge.

Hrvatska i Slovenija imaju višegodišnje iskustvo provedbe majstorskih ispita, dok Sjeverna Makedonija i Crna Gora tek kreću u tom pravcu. U svim državama majstorski ispit ima sličnu strukturu, a sastoji se od 4 dijela: praktičnog dijela, stručno-teorijskog dijela, dijela u vezi gospodarstva i poslovanja te pedagoškog dijela.

S obzirom na navedene sličnosti u provedbi majstorskog ispita, partneri ovog projekta zajednički će raditi na unaprjeđenju kvalitete majstorskog ispita u partnerskim državama.

wfewrProjektom Master 4.0 uvodi se potpuno novi pristup u pripremi i provedbi majstorskog ispita. Cilj projekta jest unaprijediti pripremu i provedbu majstorskog ispita unaprjeđenjem ispitnih pitanja i programa te uvođenjem online platforme za pripremu i provedbu majstorskih ispita.

 

Projektne aktivnosti

Unaprjeđenje ispitnih pitanja i programa za majstorske ispite (2019-2020)

 1. Izrada metodološkog okvira sa smjernicama za izradu ispitnih pitanja za majstorski ispit
 2. Priprema ispitnih pitanja i programa za majstorske ispite
 • Hrvatska- ispitna pitanja za stručno-teorijski dio ispita za zvanja frizer, autoserviser i elektroinstalater
 • Slovenija- ispitna pitanja za stručno-teorijski dio ispita za zvanja tesar, zidar i elektroinstalater
 • Sjeverna Makedonija- ispitna pitanja za stručno-teorijski dio ispita za zvanje kozmetičar, program ispita za zvanja automehaničar i pekar
 • Crna Gora- ispitna pitanja za stručno-teorijski dio ispita za zvanje krojač visoke mode, program ispita i ispitna pitanja za stručno-teorijski dio ispita za zvanje fotograf

Razvoj online platforme za pripremu i polaganje majstorskog ispita (2020-2021)

 1. Osmišljavanje i izrada online platforme
 • 3 dijela platforme- otvoreni dio, dio za pripremu ispita i dio za polaganje ispita
 1. Izrada priručnika za administrativno korištenje platforme i edukacija za korištenje platforme za institucije koje provode majstorske ispite
 2. Lokalizacija platforme na partnerske jezike, unos pitanja i priprema za pilotiranje
 3. Pilotiranje online platforme
 • Izvješće o provedenom pilotiranju kao polazište za daljnje korištenje i unaprjeđenje online platforme

 

Što ćemo projektom postići?

 • unaprijedit će se kvaliteta majstorskog ispita unaprjeđenjem programa i pitanja i usklađivanjem sa suvremenim trendovima i tehnologijama
 • putem otvorenog dijela online platforme ključne informacije o majstorskom ispitu postat će lako dostupne široj javnosti, a posebno zainteresiranim kandidatima
 • organizacije koje provode kontinuirano strukovno obrazovanje educirat će se u području izrade pitanja i programa za majstorske ispite, kao i za provođenje majstorskih ispita putem online platforme, što će povećati kvalitetu, produktivnost i inovativnost u pružanju usluga njihovim korisnicima
 • unaprjeđenjem majstorskih ispita dodatno će se promovirati obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje.
Podijeli na FB