e_savjetovanje_Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni zakona o trgovini

e_savjetovanje_Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni zakona o trgovini

otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16945

Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni zakona o trgovini

Opis savjetovanja: Cilj ovog provedbenog propisa je smanjenje administrativnih zapreka te se u tom smislu institut nastavka obavljanja djelatnosti trgovine bez ishođenja novog rješenja od strane nadležnog tijela odnosi na sve vrste robe kojom se obavlja trgovina, osim ako se ne radi o robi opasnoj za život i zdravlje ljudi i životinja te prirodu i okoliš. Na taj način provodi se daljnje administrativno rasterećenje gospodarstva radi stvaranja poticajnog i konkurentnog okruženja. Isto tako ovim provedbenim propisom radno vrijeme u djelatnosti trgovine uskladit će se s ostalim nacionalnim i međunarodnim aktima čime se postiže legitiman cilj koji osigurava i omogućava kvalitetu funkcioniranja društvene zajednice. Nedjelja je, kao dan tjednog odmora radnika, kao opće pravilo utvrđena Zakonom o radu, a taj je zahtjev potvrđen u pojedinim međunarodnim ugovorima te mjerodavnim nacionalnim propisima te se stoga ovim provedbenim propisom usklađuje odredba članka 57. Zakona o trgovini s općim pravilom. Uvažavajući potrebe pojedinih turističkih regija, kao i potrebu trgovaca za drugačijom regulacijom radnog vremena u određenim dijelovima godine, određuje se iznimka od općeg pravila na način da 16 nedjelja može biti radno po izboru trgovca. Ova iznimka od općeg pravila obrazlaže se organizacijom radnog vremena trgovca koji može, po svom izboru, odrediti raspored radnih nedjelja sukladno svojoj poslovnoj politici. Izrada ovog provedbenog propisa je potrebna, budući da se jedino promjenom postojeće zakonske regulative mogu postići naprijed navedeni ciljevi koji se odnose na nastavak obavljanja djelatnosti trgovine kao i reguliranje radnog vremena u toj djelatnosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.8.2021.

Podijeli na FB