Austrijski parlament potvrdio prijedlog novele LSD-BG; 1/17

Austrijski parlament potvrdio prijedlog novele LSD-BG; 1/17

Poručujemo Vam da je austrijski parlament potvrdio prijedlog novele LSD-BG, koja je sa 1.6.2017. stupila na snagu.

Mjere novele vrijede samo za područje transporta, te su slijedeće:

1. Pojednostavljanje ZKO prijave:
Novo uređenje određuje, da prijave prekogranično upućenih ili ustupljenih mobilnih radnika u Austriji za područje transporta mogu biti »paušalne« i to za razdoblje od 6 mjeseci, te tako neovisne od konkretnog, pojedinačnog upućivanja. K tome će biti potrebno osim uobičajenih podataka (o poslodavcu, zastupniku, kontaktnoj osobi-ako nije vozač već pravni zastupnik na području Austrije, vremenskom razdoblju rada upućenog radnika pri poslodavcu te visini njegove plaće, načinu obavljanja djelatnosti tj. koju djelatnost točno radnik obavlja za vrijeme upućivanja i za državljane trećih država – predmetna radna dozvola za RH) u tom vremenskom razdoblju prijaviti i aktivno upućenog vozača i registracijski broj određenog vozila s kojim će se obavljati prijevoz. Sukladno tome, sve promjene u svezi promjene navedenog vozila ili posloprimca moraju se prijaviti.

Novi ZKO obrazac koji vrijedi samo za područje prijevozništva nalazi se na linku:
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=de.

2. Držanje spremne dokumentacije:
Nova odredba predviđa poseban pristup pri raspolaganju sa dokumenatcijom. Već pri ulasku u Austriju potrebno je u vozilu osigurati dostupnost do:
– Ugovora o radu tj. potvrda o zaposlenju (Dienstzettel) službene iskaznice na njemačkom ili engleskom jeziku, te
– Evidenciju radnoga vremena – može i tahograf (potrebno je nadzornim tijela zajamčiti uvid u te evidencije).
Drugu dokumentaciju (platna lista, potrda o plaćanjima tj. o isplati plaće bankovnim putem, dokumenti o uvrštavanju radnika u određenu platnu skupinu važećeg kolektivnog ugovora) potrebno je predati tek na zahtjev nadzornih organa i to za tekući i prošli mjesec, u slučaju ako je radnik u proteklom mjesecu bio upućen u Austriju, i to u roku od 14 dana, sve na njemačkom jeziku. Dokumentaciju je moguće držati spremnom u fizičkom ili elektronskom obliku. U slučaju ako se dokumentacija drži u elektronskom obliku mora biti neposredno vizualno vidljiva tj. čitljiva (prijenosno računao, iPad itd.) i da ju je moguće proslijediti i drugim nadzornim tijelima.

3. Kontaktna osoba:
Nove odredbe predviđaju, da je vozač u slučaju nadzora automatski i kontaktna osoba, osim ako poslodavac ne odluči da je to jedna od osoba koja ima pravo zastupanja temeljem Pravilnika o odvjetništvu, Javnobilježničkog pravilnika te Zakona o poreznim savjetnicima.

Podijeli na FB