Anketa – potrebe obrta i poduzeća za prelazak na čistu energiju

Anketa – potrebe obrta i poduzeća za prelazak na čistu energiju

U sklopu “Sporazuma EU-a o poduzećima za klimu i energiju” koji je pilot projekt Europske komisije SME United provodi istraživanje o tome kako najbolje poduprijeti mala i srednja poduzeća te obrte u njihovoj tranziciji na čistu energiju.

Zbog toga, kreirana je anketa koja bi trebala dati odgovore na to što je poduzećima i MSP-ovima iz EU najpotrebnije kada je riječ o poduzimanju daljnjih koraka u tranziciji na čistu energiju i djelovanju u području klime?

Anketu možete ispuniti do 14. lipnja 2022. u 18 sati na sljedećem linku:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CovenantofCompanies22

Istraživanje je dostupno na engleskom jeziku, ali i na većini drugih jezika EU-a pa tako i na hrvatskom. Na desnoj strani zaslona u odjeljku Jezici moći ćete odabrati željeni jezik ankete.

Podijeli na FB