28. 2. 2024. Objava novog poziva za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.02)

28. 2. 2024. Objava novog poziva za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.02)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje novi poziv za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.02), usklađen s Uredbom Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 2023/2831, 15.12.2023.).
Novi poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ provodi se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog poziva.
Cilj Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:

 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
 • Vaučer za digitalni marketing
 • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
 • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti
 • Vaučer za složena digitalna rješenja

 
Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:

 • specijalizirani programe neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije
 • izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama
 • izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe
 • provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava
 • uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije

Ukupno raspoloživi iznos sredstava: 3.700.000,00 EUR
 
Najviši iznos i intenzitet bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu ovisi o vrsti vaučera te iznosi:

Pojedinom prijavitelju može se po ovom Pozivu dodijeliti samo jedan vaučer.

Prijavitelju kojem je dodijeljen jedan vaučer u prethodnom pozivu „Vaučeri za digitalizaciju“, može se dodijeliti vaučer, pod uvjetom da se radi o vaučeru različite vrste u odnosu na vrstu vaučera koja je zatražena prijavom na ovaj poziv.

Prijavitelju kojem su dodijeljena 2 vaučera po prethodnom pozivu „Vaučeri za digitalizaciju“, ne može se dodijeliti vaučer po ovom pozivu.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi
 
Prihvatljivi pružatelji usluga: pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:

 1. Rok za podnošenje projektnih prijedloga traje od 1. ožujka 2024. godine do 08. travnja 2024. godine.
 2. Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka pojedinog roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Dokumentacija će biti objavljena na stranicama Ministarstva i u sustavu  eNPOO prema pojedinoj vrsti vaučera.

Upute za prijavitelje 
Obrazac 2 Izjava prijavitelja o usklađenosti s Uputama za prijavitelje 
Obrazac 3 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti 
Obrazac 4 Skupna izjava prijavitelja 
Obrazac 5 Izjava pružatelja usluga 
Prilog 1 Obrazac vaučera 
Prilog 2 Postupak dodjele bespovratnih sredstava 
Prilog 3 Minimalni sadržaj ugovora između pružatelja i korisnika 
Prilog 4 Pravila za NOJN 
Prilog 5 Izvješće pružatelja usluge i korisnika 
Prilog 6 Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor 

Projekt ne uključuje:  aktivnosti ili troškove povezane uz sektore:
– primarne proizvodnje proizvoda ribarstva i akvakulture;
– prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, ako je iznos potpore
utvrđen na temelju cijene ili količine kupljenih proizvoda ili proizvoda stavljenih na
tržište;
– poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda
– poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih
proizvoda, u sljedećim slučajevima:
– ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih
proizvoda koji su kupljeni od primarnih proizvođača ili koje dotični
poduzetnici stavljaju na tržište;
– ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem
na primarne proizvođače;
– za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice Europske unije,
odnosno ako su potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavljanjem
ili radom distribucijske mreže ili drugim tekućim rashodima povezanim s djelatnošću
izvoza;
– ako su potpore uvjetovane uporabom domaćih proizvoda ili usluga umjesto uvoznih.
o aktivnosti trgovanja ili proizvodnje proizvoda i usluga navedenih u Uredbi o popisu robe
vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava („Narodne novine“,
br. 26/18, 37/18, 63/19 i 107/21)
o aktivnosti povezane s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i
duhanskih proizvoda
o djelatnosti trgovine na veliko i malo (NKD odjeljci: 45, 46, 47)
o djelatnosti smještaja (NKD odjeljak: 55)
Stranica 25
o izdavačke djelatnosti (NKD odjeljak: 58)
o proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja
zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (NKD odjeljak: 59)
o djelatnosti emitiranja programa (NKD odjeljak: 60)
o pružanje telekomunikacijskih i povezanih uslužnih djelatnosti (NKD odjeljak: 61)
o informacijske uslužne djelatnosti (NKD odjeljak: 63)
o financijske djelatnosti, djelatnosti osiguranja i djelatnosti iznajmljivanja i davanja u
zakup (leasing) (NKD odjeljci: 64, 65, 66, 77)
o djelatnosti poslovanja nekretninama (NKD odjeljak: 68)
o pravne djelatnosti (NKD skupina: 69.1)
o arhitektonske djelatnosti (NKD skupina: 71.11)
o djelatnosti promidžbe (reklama i propaganda) (NKD skupina: 73.1)
o ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (NKD odjeljak:74, osim 74.9)
o djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja (NKD odjeljci: 87 i 88)
o kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti (NKD odjeljak: 90)
o djelatnosti knjižnica, arhiva, muzeja i ostalih kulturnih djelatnosti (NKD odjeljak: 91)
o djelatnosti kockanja i klađenja (NKD odjeljak: 92);
dokazuje se: Prijavnim obrascem, Izjavom prijavitelja (Obrazac 2.)

Podijeli na FB