28.10.2022. – Objava Otvorenog javnog poziva za Program “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta” za 2022. godinu

28.10.2022. – Objava Otvorenog javnog poziva za Program “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta” za 2022. godinu

Prijave se zaprimaju isključivo od 31. listopada do 14. studenoga 2022. godine.
 
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.
 
 
Namjena sredstava je za financiranje nabave strojeva, postrojenja i opreme, alata i inventara, prilagodbu, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, nabave usluga u svrhu razvoja proizvoda, marketinške aktivnosti te edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši 50.000,00 kuna, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.
 
Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 31. listopada do 14. studenoga 2022. godine. na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 

Upiti u svezi prijave na Otvoreni javni poziv dostavljaju se putem elektroničke pošte na adresu: poduzetnistvoiobrt@mingor.hr.

Otvoreni javni poziv TUO 2022
Program TUO 2022
Prijavni obrazac TUO 2022
Obrazac izvještaja o korištenju sredstava TUO 2022
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti TUO 2022
Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini TUO 2022
Skupna izjava TUO 2022
Ugovor TUO 2022

Podijeli na FB