Zakon o zaštiti novčarskih institucija_ NN 56_2015

Zakon o zaštiti novčarskih institucija_ NN 56_2015

obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 56/15. objavljen

ZAKON O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA

Svrha ovoga Zakona je smanjenje rizika i povećanje zaštite osoba u novčarskim institucijama, što se postiže njihovom neposrednom zaštitom ili posredno, zaštitom njihove imovine.

Ovim Zakonom propisuju se:

1. mjere zaštite osoba i imovine u poslovnicama novčarskih institucija
2. mjere zaštite osoba i imovine pri korištenju uređaja za uplatu, isplatu i pohranu gotovog novca i vrijednosti
3. mjere zaštite osoba i imovine prilikom distribucije gotovog novca i vrijednosti
4. mjere zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka u novčarskim institucijama
5. nadzor nad provedbom Zakona.

U smislu ovog Zakona, novčarske institucije su pravne osobe i obrti u čijim poslovnim prostorima su gotov novac i vrijednosti osnovni predmet rada ili kojima je osnovna djelatnost poslovanje s gotovim novcem i vrijednostima ili koji u obavljanju svoje osnovne djelatnosti koriste veće iznose gotova novca i vrijednosti.

VRSTE NOVČARSKIH INSTITUCIJA

Novčarske institucije (članak 5.) koje su obveznici primjene Zakona o zaštiti novčarskih institucija su:

1. Hrvatska narodna banka
2. Hrvatski novčarski zavod
3. Financijska agencija (FINA) s pripadajućim dnevno-noćnim trezorima
4. banke i štedne banke s pripadajućim internim i eksternim bankomatima, dnevno-noćnim trezorima i sigurnosnim depozitnim spremnicima te interni i eksterni bankomati drugih pravnih osoba
5. stambene štedionice
6. poštanski uredi
7. poslovnice Hrvatske lutrije
8. mjenjačnice i mjenjačka mjesta
9. kladionice
10. kreditne unije
11. automat-klubovi
12. zlatarnice, srebrnarnice, filigranske radnje, poslovnice za otkup plemenitih kovina i dragocjenosti te pravne osobe i obrti za preradu plemenitih kovina
13. kasina
14. pravne osobe i obrti koje obavljaju novčarsko poslovanje putem uplatno-isplatnih transakcija gotovim novcem.

Za razliku od Zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, (NN 173/03. i 150/05.) koji od 30. 05.2015. nije više na snazi, prema novom Zakonu o zaštiti novčarskih institucija (NN 56/15.), u novčarske institucije uvrštene su i zlatarnice, srebrnarnice, filigranske radnje, poslovnice za otkup plemenitih kovina i dragocjenosti te pravne osobe i obrti za preradu plemenitih kovina (članak 5. stavak. 1. točka 12.)

Prije uspostave mjera tehničke i tjelesne zaštite, novčarske institucije moraju provesti prostorno-tehničke i organizacijske mjere zaštite u svojim poslovnicama.

MJERE ZAŠTITE NOVČARSKIH INSTITUCIJA :

Novčarske institucije obavezno se štite primjenom sljedećih mjera zaštite:

Zlatarnice, srebrnarnice, filigranske radnje, poslovnice za otkup plemenitih kovina i dragocjenosti te objekti pravnih osoba i obrta za preradu plemenitih kovina (članak 7. točka 12.) štite se :

– primjenom protuprepadnog sustava s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma
– primjenom protuprovalnog sustava s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma i spajanjem na unutarnje sirene i vanjske sirene s bljeskalicama
– neprekidnim sustavom video-nadzora unutar i izvan objekta s pohranom video-zapisa u digitalnom obliku
– pohranom novca i vrijednosti s uplatno-isplatnih mjesta iznad blagajničkog maksimuma propisanog sigurnosnim procedurama u:
– čvrste neprobojne (zidane ili protubalističke) prostore ili prostorije s protuprovalnim ili drugim neprobojnim vratima u sefove s mehaničkim otvaranjem ili sefove s vremenskom odgodom otvaranja ili
– sefove, ako se nalaze izvan čvrstih neprobojnih (zidanih ili protubalističkih) prostora ili prostorija s protuprovalnim ili drugim neprobojnim vratima, koja imaju vremensku odgodu otvaranja
– pohranom vrijednosti koje su izložene kao prodajni artikli u poslovnicama u čvrste prostore (ladice, ormare, vitrine i sl.) sa staklenim elementima koji čvrstoćom zadovoljavaju uvjete na protuprovalnost (laminirano – »antivandal») ili protubalističkih karakteristika te mehaničkim otvaranjem pomoću ključeva ili drugim načinom otvaranja koji zahtjeva autorizaciju ovlaštene osobe.

Kasina (članak 7. točka 13.) se štite sukladno odredbama posebnog propisa kojim se uređuju prostorni i tehnički uvjeti za priređivanje igara na sreću u kasinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica.

Objekti pravnih osoba i obrta koji obavljaju novčarsko poslovanje putem uplatno-isplatnih transakcija gotovim novcem (članak 7. točka 14.) štite se osnovnim mjerama zaštite:

– primjenom protuprepadnog sustava s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma
– primjenom protuprovalnog sustava s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma i spajanjem na vanjske sirene s bljeskalicama
– neprekidnim sustavom video-nadzora unutar i izvan objekta s pohranom video-zapisa u digitalnom obliku
– pohranom dnevnog manipulativnog novca u ladice s mehaničkim otvaranjem odnosno kase s mehaničkim otvaranjem
– pohranom novca i vrijednosti s uplatno-isplatnih mjesta iznad blagajničkog maksimuma propisanog sigurnosnim procedurama u sefove s vremenskom odgodom otvaranja.

NADZOR NAD PROVEDBOM MJERA

Policijski službenik ovlašten je ući u poslovni prostor novčarskih institucija iz članka 5. stavka 1. točke 6. do 14. ovoga Zakona te utvrditi uspostavu tjelesne i tehničke zaštite u postupku pregleda poslovnice. O obavljenom pregledu policijski službenik podnosi pisano izvješće koje se dostavlja ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za nadzor djelatnosti privatne zaštite.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provode službenici (inspektori) za nadzor djelatnosti privatne zaštite Ministarstva.

Svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti, inspektori dokazuju službenom iskaznicom i značkom inspektora.

Prilikom obavljanja nadzora, kada postoje opravdani sigurnosni razlozi, inspektori mogu koristiti pomoć policijskih službenika.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Zakon stupio je na snagu 30. 05. 2015. godine.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, (»Narodne novine«, br. 173/03. i 150/05.).

Novčarske institucije koje posluju s gotovim novcem i vrijednostima, dužne su osigurati sigurnosne mjere zaštite osoba, novca i vrijednosti sukladno odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Podijeli na FB