ZAHTJEV ZA POSTAVLJANJE OTVORENE TERASE – 2016.

ZAHTJEV ZA POSTAVLJANJE OTVORENE TERASE – 2016.

Prema ranijim obavijestima Udruženja ugostitelja Zagreb, obavijestima Gradske uprave te objavama na našim stranicama: web.facebook.com/zgugost/ i www.zg-ugostitelj.hr/, podsjećamo da zahtjev za postavljanje otvorene terase za kalendarsku godinu predate najkasnije do 31. 10. 2016. godine.

Odlukom o davanju u zakup javnih površina (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/15. i 17/16.) ugostiteljima Grada Zagreba javna površina za postavljanje otvorene terase daje se na korištenje do 5 (pet) godina odnosno do 1 (jedne) godine ako se radi o javnoj površini što se nalazi neposredno ispred poslovnog prostora druge fizičke ili pravne osobe.

Pregled cijena za kalendarsku godinu i za sezonu možete vidjeti u tabeli, cijene su u kn/m2 mjesečno do 50 m2 javne površine:

Redni broj Namjena I. zona II. zona III. zona IV. zona
11. Postavljanje otvorenih terasa – godišnje 38,00 32,00 25,00 19,00
12. Postavljanje otvorenih terasa – sezonski 52,00 43,00 34,00 26,00

Ako je otvorena terasa bruto površine veće od 50 m2, mjesečna naknada za površinu do 50 m2 obračunava se prema Tabeli, a za preostalu površinu veću od 50 m2 obračunava se:

– za I. i II. zonu 50 % od jediničnog iznosa naknade utvrđene Tabelom po m2;
– za III. i IV. zonu 10 % od jediničnog iznosa naknade utvrđene Tabelom po m2.

Naknada za postavljanje otvorene terase plaća se godišnje u dva obroka, i to:

– 50 % obračunanog iznosa prije sklapanja ugovora o korištenju javne površine,
– 50 % obračunanog iznosa najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi mjesecu isteka ugovora o korištenju javne površine.
Ako korisnik, prije sklapanja ugovora o korištenju javne površine, uplati godišnju naknadu unaprijed za cijelu tekuću godinu, naknada se umanjuje za 10 %.
Ako se otvorena terasa koristi u neprekidnom trajanju i u sljedećoj kalendarskoj godini, rokovi dospijeća obroka odnosno rok dospijeća naknade, odredit će se ugovorom o korištenju javne površine.

Za sezonsko korištenje otvorene terase zahtjev se podnosi najmanje 60 dana prije roka navedenog u zahtjevu.

Sve zahtjeve, sa cjelokupnom dokumentacijom treba donijeti u Gradsku upravu u sobu 154/I, Trg Stjepana Radića 1, na preliminarni pregled, nakon čega se zahtjevi sa potpunom dokumentacijom predaju Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odsjek za komunalne poslove, putem pisarnice, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.

Nakon predaje zahtjeva sa isključivo potpunom dokumentacijom, gradonačelnik će u roku od 10 (deset) dana od predaje zahtjeva, donijeti zaključak o dodjeli javne površine za postavljanje otvorene terase.

Po izvršenoj uplati i sklopljenom ugovoru o korištenju javne površine, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, donijet će rješenje o postavljanju otvorene terase.

Napominjemo kako je prije početka obavljanja djelatnosti na terasi potrebno pribaviti od Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Zapoljska 1, rješenje da prostor za usluživanje na otvorenom ispunjava propisane uvjete (“MTU”).

Ugostitelji koji već imaju višegodišnja rješenja odnosno za 2017. godinu, tj. za kalendarsku godinu, postupaju sukladno tim rješenjima i nisu obvezni podnositi zahtjev do 31. 10. 2016. godine.

Naše obavijesti možete pratiti i putem naših stranica: web.facebook.com/zgugost/ i www.zg-ugostitelj.hr.

Za sve informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom: 012360222 ili e-poštom: tajnik@zg-ugostitelj.hr. ili osobno u Udruženju ugostitelja Zagreb, Radauševa 3, Zagreb – Ravnice.

Podijeli na FB