VAŽNO!!! U studenom dvije jedinstvene uplatnice, ali različitih datuma dospijeća

VAŽNO!!! U studenom dvije jedinstvene uplatnice, ali različitih datuma dospijeća

Korisnici usluga Zagrebačkog holdinga koji račune dobivaju putem Jedinstvene uplatnice u studenom će zaprimiti dvije uplatnice, za mjesec listopad i mjesec studeni.
Računima za 10. mjesec valuta dospjeća je 15.11.2015. godine
Računima za 11. mjesec valuta dospjeća je 15.12.2015. godine
Na ovaj način smo se odlučili ispostaviti račune kako bi građani mogli usporediti razliku koja se odnosi na obračun naplate odvoza miješanog komunalnog otpada te kako bismo zajedničkim snagama mogli novi sustav unaprijediti, osluškujući potrebe i primjedbe građana.

Za eventualne nejasnoće i primjedbe o novom načinu obračuna, građanima je na raspolaganju telefon 072 500 400 radnim danom od 7 do 20 sati te subotom od 8 do 13 sati.
Informacije se također mogu dobiti slanjem upita na adresu internetske pošte centarzakorisnike@zgh.hr ili cistoca@zgh.hr.

. Ovim putem želimo pojasniti način obračuna vodnih usluga Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. koji je sastavni dio Jedinstvene uplatnice.
Račun za 10. mjesec odnosi se na potrošnju vode za 9. mjesec, sa valutom dospjeća 15.11.2015. godine
Račun za 11. mjesec odnosi se na potrošnju vode za 10. mjesec, sa valutom dospjeća 15.12.2015. godine
Kod računa Vas molimo da obratite pažnju na razdoblje potrošnje (broj dana na koji se obračunata potrošnja odnosi) kako ne bi došlo do nejasnoća u samom iznosu dostavljenih računa
Predstavnici stanara koji dobivaju od VIO obavijesne račune za cijelu zgradu na istima mogu vidjeti da li je stanje vodomjera za zgradu očitano ili procjenjeno – obzirom da su se vodomjeri za stambene zgrade očitavali i u kolovozu, rujnu i za većinu zgrada u listopadu, za one stambene zgrade za koje je stanje procjenjeno računala se prosječna potrošnja prijašnjih očitanih razdoblja – dostavu obavijesnih računa predstavnici stanara mogu zatražiti u ViO
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. nije unaprijed obračunavala potrošnju vode već su računi ispostavljeni za potrošnju u rujnu i listopadu
Kako za korisnike koji primaju jedinstvenu uplatnicu, tako i za sve ostale korisnike napominjemo da Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. račune ispostavlja za prethodno obračunsko razdoblje potrošnje.
– See more at: https://www.zgh.hr/default.aspx?id=9313#sthash.TiH6DfBn.dpuf

Podijeli na FB