Smanjenje vodnog doprinosa od 1. siječnja 2016. za poslovne i proizvodne građevine

Smanjenje vodnog doprinosa od 1. siječnja 2016. za poslovne i proizvodne građevine

Odluka Vlade RH od 23. srpnja i skoro donošenje Uredbe o izmjeni Uredbe o visini vodnog doprinosa, rezultirat će smanjenjem vodnog doprinosa svih 9 tarifnih brojeva i 2 tarifna podbroja za 25%.

Tako se vodni doprinos, koji se plaća na gradnju građevina za koje se izdaje akt za građenje umanjuje za obveznika vodnog doprinosa, odnosno investitora. Time se ujedno realizira najavljeno smanjenje parafiskalnih nameta koji nemaju razvojnu funkciju. Kako vodni doprinos samo dodatno opterećuje poduzetnike, odnosno investitore, ovo smanjenje korak je u smjeru umanjivanja neporeznih davanja s kojima se suočavaju poduzetnici.

Ovakvim rješenjem investitorima koji će u 2016. godini ishoditi akt građenja, odnosno akt za ozakonjenje, obračun vodnog doprinosa obavljat će se po odredbama nove Uredbe, dok će se investitorima koji su ishodili akt za građenje, odnosno akt za ozakonjenje prije 1. siječnja 2016. godine, obračun vodnog doprinosa provesti primjenom Uredbe o visini vodnog doprinosa (NN.: 78/10; 76/11; 19/12 i 151/13).

Visina vodnog doprinosa određivat će se u kunama po jedinici prikazanoj u tablici:

Tarifni
broj Osnovica Jedinica Zona A Zona B Zona C
1. Poslovne građevine m3 16,73 10,05 5,03
2. Stambene građevine za talno stanovanje
2a. Obiteljske kuće do 400 m2 m3 8,44 5,63 2,10
2b. Ostale stambene građevine
za stalno stanovanje m3 11,81 7,88 2,96
3. Stambene građevine za
povremeno stanovanje m3 15,75 9,86 4,95
4. Objekti društvenog
standarda i religijski
objekti m3 4,91 2,96 0,98
5. Proizvodne građevine m3 3,00 1,80 0,60
6. Prometne građevine m2 1,39 0,41 0,23
7. Produktovodi m 2,96 1,99 0,98
8. Kabelska kanalizacija m 5,93 3,94 1,99
9. Otvorene građevine m2 4,91 2,96 0,98

Podijeli na FB