Seminari o Zakonu o radu, plaćama i naknadama te primjeni u praksi

Seminari o Zakonu o radu, plaćama i naknadama te primjeni u praksi

Hrvatska obrtnička komora organizirat će u pet gradova tijekom travnja novi praktični seminar – o Zakonu o radu, plaćama i naknadama te primjeni u praksi.

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme:

– Načela radnog prava, rada inspekcije rada, prekršajnog postupka i

sudskog postupka

– Prekršajne odredbe

– Prestanak radnog odnosa

– Akti i odluke poslodavca

– Plaće i doprinosi u 2016

– Poduzetnička plaća

– Troškovi službenog putovanja , obračun i evidencija

– Stručno osposobljavanje – priznati troškovi

– Godišnji odmor, bolovanja … primjeri iz prakse, prava i obračuni

Predavači:

Boris Guljaš, odvjetnik

Đurđica Mostarčić, ovlašteni računovođa

Termini seminara i prijave:

14.04. Osijek – Prijave za seminar dostaviti putem e-pošte na: Tajništvo Obrtničke komore Osječko-baranjske županije ok.osijek@hok.hr (tel: 031 310 160)

18.04. Split – Prijave za seminar dostaviti putem e-pošte na: Tajništvo Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije ok.split@hok.hr (tel: 021 470 114)

22.04. Varaždin – Prijave za seminar dostaviti putem e-pošte na: Tajništvo Obrtničke komore Varaždinske županije ok.varazdin@hok.hr (tel: 042 320 986)

25.04. Rijeka – Prijave za seminar dostaviti putem e-pošte na: Tajništvo Obrtničke komore Primorsko-goranske županije ok.rijeka@hok.hr (tel: 051 325 599)

27.04. Zagreb – Prijave za seminar dostaviti putem e-pošte na: Tajništvo Obrtničke komore Zagreb ok.zagreb@hok.hr (tel: 01 4806 555)

Trajanje seminara predviđa se od 10.00-15.00 sati.

Prijave za seminar u područnim obrtničkim komorama.

Seminar je besplatan za sve članove koji uredno podmiruju komorski doprinos. Minimalan broj sudionika na seminaru je 50.

Ovo je drugi seminar koji HOK organizira ove godine. Početkom veljače organizirani su seminari u Zagrebu, Varaždinu, Splitu, Osijeku i u Rijeci na temu „Završni obračun i nove obveze obrtnika od 1.1.2016.”, koji su izazvali veliki interes za ovu problematiku.

Podijeli na FB