Sajam München; 08. – 14. 03. 2017. godine

Sajam München; 08. – 14. 03. 2017. godine

Hrvatska obrtnička komora u organizira i s 70% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu 2017. (IHM 2017.).
Radi se o najvećem obrtničkom sajmu u Svijetu sa preko 1.000 izlagača iz preko 60 država Svijeta, mjestu prezentacije najnovijih tehnoloških dostignuća obrtništva i prateće industrije, novih trendova u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu, na kojemu su hrvatski obrtnici tradicionalno prisutni više od dvadeset godina, a koji će posjetiti preko 130.000 posjetitelja.
Izložba Međunarodnog obrtničkog sajma u Münchenu 2017. godine održava se u 7 moderno opremljenih paviljona sajma, paralelno sa sajmom „GARTEN MŰNCHEN 2017.“, na površini izlaganja od 74.000 m2 koja obuhvaća tematski grupe izlaganja: „TEHNIKA I TRANSPORT“, „GRADNJA I MODERNIZACIJA“, „STANOVANJE I UREĐENJE“, „OBRTNIŠTVO I MALO PODUZETNIŠTVO KAO GENERATOR RAZVOJA GOSPODARSTVA“, a branše koje se prezentiraju na sajmu, uz skupne nastupe zemalja putem obrtničkih i gospodarskih komora, obuhvaćaju sljedeće djelatnosti: obradu metala, proizvodnju strojeva i opreme, obradu drveta, izradu alata, građevinsku stolariju i materijale, proizvodnju namještaja, preradu plastike i gume, građevinarstvo, obnovljive izvore energije, elektroniku i energetiku, umjetničke i tradicijske obrte, ručni rad te svu ostalu ponudu obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva Svijeta.
Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“ – svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-München-Zagreb i postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma München, sve potrebne informacije, tehničke podatke, upute, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.
Hrvatska obrtnička komora će o nastupu hrvatskih obrtnika/poduzetnika informirati i partnersku Obrtničku komoru za München i Gornju Bavarsku, kako bi što veći broj njemačkih poduzetnika, kao i posjetitelja sajma, dobio informaciju o profilu izlagača iz Hrvatske koji će se predstaviti svojim proizvodima i uslugama na sajmu.

U nastavku dopisa dostavljamo Vam osnovne informacije, a u privitku i prijavu te uvjete nastupa na sajmu. Molimo Vas da spomenute materijale pošaljete obrtnicima na Vašem području:
Naziv sajma: Međunarodni obrtnički sajam München 2017. (IHM 2017.), www.ihm.de
Termin održavanja i radno vrijeme sajma: 08. – 14.03.2017.; 09,30 – 18,00 sati
Adresa sajma: Willy-Brandt-Allee 1, D-81829 München; Njemačka
Kako bi se članovima Hrvatske obrtničke komore pružila prilika kvalitetno prezentirati svoje proizvode i usluge, uz što manje troškova nastupa, sufinanciranje nastupa je u 2017. godini podignuto na razinu 70% sufinanciranja standardno uređenog izložbenog prostora pa sufinancirana cijena izlagačkog prostora po principu „ključ u ruke“ za članove HOK-a iznosi 150,00 EUR-a/m2.
Puna cijena izlaganja za izlagače, koji nisu članovi HOK-a, iznosi 500,00 EUR/m2.
Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.
Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:
1) prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu
2) podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam
3) izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi izlagača“.
ROK PRIJAVE NASTUPA: 10. 01. 2017. godine ili do popune izložbenog prostora
Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru – adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem telefaksa: 01/48 06 675.
Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.
Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.
Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu!

Za dodatne informacije možete se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat; telefaks: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr .
Iskoristite ovu prigodu te svoje proizvode i usluge predstavite na najvažnijem obrtničkom sajmu u Europi u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore !

Podijeli na FB