Rodiljne i roditeljske potpore samozaposlenih roditelja

Rodiljne i roditeljske potpore samozaposlenih roditelja

Zaštita materinstva, njega novorođenog djeteta i njegovo podizanje, kao i usklađenje obiteljskog i poslovnog života, svrha su Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Izmjenama i dopunama ovog Zakona, od 1. srpnja povećana su materijalna prava korisnika novčanih potpora za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, s ciljem pružanja kvalitetnije potpore obiteljima s novorođenom djecom.

Samozaposleni roditelj je roditelj koji na temelju samozapošljavanja ima priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, što obuhvaća i osobe koje obavljaju djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti.

Rodiljni dopust

Samozaposlena trudnica, odnosno samozaposlena majka za vrijeme trudnoće, poroda i njege novorođenog djeteta, ima pravo na rodiljni dopust u trajanju od 28 dana prije dana očekivanog poroda do navršenih 6 mjeseci života djeteta.

Rodiljni dopust sastoji se od obveznog i dodatnog rodiljnog dopusta:

Obvezni rodiljni dopust koristi se u neprekidnom trajanju od 98 dana, od kojih 28 dana prije dana očekivanog poroda te 70 dana nakon rođenja djeteta.
Nakon proteka obveznog rodiljnog dopusta samozaposlena majka ima pravo na dodatni rodiljni dopust do navršenih 6 mjeseci života djeteta, koji može svojom pisanom izjavom prenijeti na oca djeteta, uz njegovu suglasnost, u cijelosti ili u vremenski ograničenom trajanju. Dodatni rodiljni dopust samozaposlena majka može koristiti i kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena. Nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta samozaposlena majka ima pravo koristiti rad s polovicom radnog vremena u onolikom trajanju u kolikom je to pravo koristila do navršenih 6 mjeseci života djeteta, a najduže do navršenih 9 mjeseci života djeteta.
Za vrijeme korištenja prava na rodiljni dopust ili prava na rad s polovicom punog radnog vremena, samozaposleni roditelj ima pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće.

Za obrtnike, osnovicu za naknadu plaće čini mjesečna osnovica za obvezna osiguranja (u 2017. godini: za „dohodaše“ 5.030,35 kn , za „paušaliste“ 3.095,60 kn i za „dobitaše“ 8.512,90 kn) posljednjih 6 mjeseci umanjena za obvezne doprinose, poreze i prireze.

Roditeljski dopust

Samozaposleni roditelj nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta ili nakon proteka vremena korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena, ima pravo na roditeljski dopust i to u trajanju 8 mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete, te 30 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete. Roditeljski dopust roditelj može koristiti do osme godine života djeteta, ono je osobno pravo oba zaposlena ili samozaposlena roditelja i koriste ga u jednakom dijelu (svaki u trajanju od 4 ili 15 mjeseci). Ako roditeljski dopust za prvo i drugo rođeno dijete koristi samo jedan roditelj, dopust traje 6 mjeseci.

Za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta samozaposleni roditelji imaju pravo na novčanu naknadu u iznosu od 100% osnovice za naknadu plaće, do maksimalno 120% proračunske osnovice mjesečno, odnosno do 3.991,20 kuna mjesečno (proračunska osnovicaza 2017. iznosi 3.326,00 kuna).

Samozaposleni roditelji koji koriste pravo na roditeljski dopust za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete od 6. mjeseca odnosno 8. mjeseca roditeljskog dopusta, tj. u preostalom dijelu roditeljskog dopusta do 30 mjeseci, imaju pravo na novčanu naknadu u visini od 70% proračunske osnovice, tako da naknada iznosi 2.328,20 kuna mjesečno.

Samozaposleni roditelj može pravo na roditeljski dopust koristiti i kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena u dvostrukom trajanju neiskorištenoga roditeljskog dopusta, a za to vrijeme ima pravo na naknadu u iznosu 70% proračunske osnovice mjesečno, odnosno 2.328,20 kuna.

Pravo na novčanu naknadu koja iznosi 70% proračunske osnovice, odnosno 2.328,20 kuna mjesečno imaju i samozaposleni roditelji:

– za rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta do navršene 3. godine djetetova života;

– za vrijeme korištenja dopusta radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju do navršene 8. godine djetetova života;

– samozaposleni roditelji koji ne ispunjavaju zakonom propisani uvjet staža osiguranja u trajanju od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine za vrijeme korištenja propisanih prava.

Za slučaj smrti djeteta prije proteka rodiljnog ili roditeljskog dopusta, samozaposlena majka ima pravo na dopust još 3 mjeseca uz novčanu naknadu u iznosu 100% osnovice za naknadu plaće, a maksimalno do 120% proračunske osnovice, odnosno 3.991,20 kuna mjesečno. U slučaju mrtvorođenog djeteta ili u slučaju smrti djeteta za vrijeme rodiljnog dopusta naknada iznosi 100% osnovice za naknadu plaće, bez određenog maksimalnog iznosa.

Samozaposleni, zdravstveno osigurani roditelj, ima pravo i na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete u iznosu 2.328,20 kuna, uz uvjet da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Podijeli na FB