Provedba postupka plaćanja poreza u posebnim okolnostima

Provedba postupka plaćanja poreza u posebnim okolnostima

​U ‘Narodnim novinama’ br. 35/20 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg porezn​og zakona​​ kojim se regulira provedba postupka plaćanja poreza u posebnim okolnostima. Redakcijski pročišćeni tekst Pravilnika dostupan je na našim stranicama​.

Dopuna​ Općeg poreznog zakona objavljena je u ‘Narodnim novinama’, a njegov pročišćeni tekst dostupan ovdje.​

 

Podijeli na FB