Pristupanje Makedonije u CTC

Pristupanje Makedonije u CTC

Dana 1. srpnja 2015. Makedonija će pristupiti Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku (u daljnjem tekstu- Konvencija).
Pristupanjem Makedonije Konvenciji bit će omogućeno kretanje roba između 28 država članica EU i 6 EFTA zemalja (Švicarska i Lihtenštajn, Norveška, Island, Turska i Makedonija) uporabom zajedničkog provoznog postupka i jedne provozne deklaracije valjane na području svih zemalja potpisnica Konvencije.
Imajući u vidu da je zajedničko jamstvo za postupak provoza najčešće korišteni tip jamstva, obavještavamo vas o sljedećem:
-Domaće osobe, koje imaju odobrenje za uporabu zajedničkog jamstva/oslobođenje od polaganja zajedničkog jamstva i koje žele nastupati kao glavni obveznici u postupcima zajedničkog provoza koji prolaze ili završavaju u Makedoniji, dužni su dostaviti izmjenu postojeće jamstvene isprave tako da ista bude u skladu sa odredbama Konvencije. S tim ciljem potrebno je na jamstvenoj ispravi dodati Makedoniju kao državu u kojoj jamstvo vrijedi te dostaviti obavijest o predstavniku jamca u Makedoniji.
Nositelji odobrenja koji žele uključiti i Makedoniju u područje obavljanja svojih postupaka zajedničkog provoza dužni su jamstvenom uredu (Sektor za financije Središnjeg ureda CURH-a) dostaviti Aneks jamstvene isprave kojim se u područje valjanosti isprave uključuje Makedonija i podatke o predstavniku jamca (adresu za uručenje obavijesti) u Makedoniji.
Hrvatski prijevoznik

Podijeli na FB