Prijavite nastup na 7. GRAPOSEXPO-u (19.-22.4., Gračanica, BiH)

Prijavite nastup na 7. GRAPOSEXPO-u (19.-22.4., Gračanica, BiH)

Prema odluci Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore, 7. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOSEXPO 2016., koji se 19. –22. travnja održava u Gračanici, uvršten je u Plan međunarodnih sajmova HOK-a za 2016. godinu.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 30 posto troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivni nastup članova HOK-a na ovom sajmu.

Međunarodni sajam u Gračanici jedna je od tri najvažnije sajamske izložbe u Bosni i Hercegovini sa preko 300 izlagača iz 7 država, a procijenjena sajamska posjeta je oko 22.000 posjetitelja, od čega je oko 70 posto specijaliziranih posjetitelja – tvrtki i obrta.

Graposexpo 2016. obuhvatit će sljedeće djelatnosti: obrada metala i proizvodnja proizvoda od metala, prerada drva, proizvodnja ambalaže od drva i plastike, prerada plastičnih masa, prerada gume, sektor građevinarstva, proizvodnja opreme za poljoprivredu, šumarstvo, hidraulika i pneumatika, izložba starih i umjetničkih zanata, prezentacija poslovnih zona u općini Gračanica, međunarodne izložbe u organizaciji obrtničkih i gospodarskih komora s prezentacijom programskih aktivnosti i članova, turizam…

Za vrijeme održavanja sajamske manifestacije bit će organizirani stručni skupovi i poslovni susreti na temu aktualnih gospodarskih zbivanja i uvjeta koji su na raspolaganju poduzetnicima i obrtnicima u poslovanju na tržištu Bosne i Hercegovine.

Pregled osnovnih informacija o sajmu:

Naziv sajma: 7. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOSEXPO 2016.

Adresa sajma: 75324 Stjepan Polje, Gračanica, Bosna i Hercegovina

Termin održavanja: 19-22.4.2016.

Broj očekivanih izlagača na sajmu: preko 300 izlagača iz 7 država

Broj očekivanih posjetitelja sajma: preko 22.000 posjetitelja.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu“ključ u ruke”, za članove HOK-a iznosi 138,00 EUR/m2.

Puna cijena izlaganja za poduzetnike / izlagače koji nisu članovi HOK-a iznosi 185,00 EUR/m2.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».

Svaki izlagač priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva i dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata na relaciji Zagreb – Gračanica – Zagreb i postavu na štandu, tj. kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Budući da je izlagački prostor HOK-a ograničen, prijavu za nastup na sajmu treba poslati što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu.

Izlagači prilikom prijave nastupa trebaju dostaviti:

1) ispunjenu prijavnicu – u prijavnici obavezno treba navesti potreban namještaj

2) podatke o robi koja se šalje na sajam

3) izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”.

ROK PRIJAVE NASTUPA: 21.3.2016. ili do popune izložbenog prostora.

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem telefaksa 01/48-46-610.

Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana, te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam.

Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište, te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno tada nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na brojeve telefona: 01/48-06-639 (Darko Prister, e-mail: darko.prister@hok.hr) i 01/48-06-650 (Dražen Horvat, e-mail: drazen.horvat@hok.hr).

Podijeli na FB