PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA

U Narodnim novinama 97/15 objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN broj 32/2015) u članak 8., dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Poslodavac koji vodi, odnosno koji je obvezan voditi podatke iz stavka 1. podstavka 3. i 4. ovoga članka, u evidenciji radnog vremena nije dužan evidentirati podatak o vremenu korištenja dnevnog i tjednog odmora.«

Slijedom navedenog, obrtnici i mali poslodavci koji nisu vezani kolektivnim ugovorom i nemaju pravilnik o radu, dužni su u evidencijama o radnicima evidentirati početak i završetak radnog vremena, ali nisu dužni evidentirati dnevni i tjedni odmor radnika.

Izmjene i dopune pravilnika stupaju na snagu 19.09.2015. godine.

Podijeli na FB