Poziv za izlaganje na Izložbi-sajmu „Jesen u Lici“

                 Prijavite se za izlaganje na Izložbi – sajmu „Jesen u Lici“ koja se 04. do 06. listopada 2019. godine održava u Gospiću.

                 „Jesen u Lici „ je izložba tradicijskih proizvoda koje se po 21. puta održava u Gospiću i prerasla je u najznačajniju gospodarsku, kulturnu i etno manifestaciju na području Ličko-senjske županije. Organizator Izložbe je Ličko-senjska županija i Razvojna agencija Lira, a Obrtnička komora Ličko-senjske županije je suorganizator.

                 Pošto je ovo izložba tradicijskih proizvoda na njoj mogu izlagati obrti koji proizvode različite poljoprivredne, prehrambene, uporabne i ukrasne proizvode i usluge karakteristične za podneblje iz kojeg dolaze.

             Sajam se održava na 4500m2 izložbenog prostora (otvoreni i zatvoreni). Kotizacija za nastup na sajmu iznosi 350,00 kn.

           U prilogu Vam dostavljamo Prijavnicu za izlagače koju molimo popunjenu dostaviti do 15. rujna 2019. na e-mail: jesen@lsz-lira.hr, te kopiju na Obrtničku komoru Ličko-senjske županije, Gospić, Kaniška 4, e-mail: ok.gospic@hok.hr.

             Za sve dodatne informacije možete se obratiti na Komorski ured, tel/fax: 053/573-012, mob: 098/9415056.

S poštovanjem!

                                                                                                Tajnica Komore:

                                                                                                          Ankica Šubarić

Podijeli na FB
/ Sajmovi