Potpora grada Zagreba male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju 2016.

Grad Zagreb raspisao je javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2016. godini.

Natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1. listopada 2016. Planirana vrijednost natječaja je 6.500.000,00 kuna. Iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prelaziti iznos od 15.000,00 EUR-a, potpora male vrijednosti se može dodijeliti isključivo za aktivnosti započete u godini u kojoj se potpora dodjeljuje. Na natječaj se mogu prijaviti poduzetnici koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom bez obzira na organizacijski oblik ili način financiranja i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da u upisani u Upisnik poljoprivrednika,

– da su nositelji obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik obrta s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

– da aktivnosti za koje je odobrena potpora male vrijednosti obavljaju na vlastitom gospodarstvu na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije.

Potpora će se dodjeljivati za sljedeće aktivnosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji:

– kupnja rasplodnih domaćih životinja, peradi i pčela;

– kupnja sjemena i sadnog materijala;

– kupnja, građenje, rekonstrukcija, adaptacija i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata;

– kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta u zonama izvan građevinskih područja naselja u funkciji podizanja novih nasada ili stočarske proizvodnje;

– kupnja nove i rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od ovlaštenih trgovačkih društava;

– podizanje novih i/ili rekonstruiranje postojećih višegodišnjih nasada;

– uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;

– aktivnosti na pripremi prve prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda preprodavačima ili prerađivačima (oprema za pakiranje i sortiranje, kalibrator, box palete, silosi, sušilice, komušač za lješnjake, drobilica i strojevi za čišćenje koštičavog voća);

– stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje;

– operativno poslovanje PG-a maksimalno do 10% ukupne vrijednosti odobrene potpore za aktivnosti iz podtočaka 1. do 9. ove točke.

Aktivnosti iz podtočaka 4., 9. i 10. ove točke ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.

Prijava na natječaj podnosi se na obrascu PMV koji se može preuzeti u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo ili na internetskoj stranici Grada Zagreba i Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo.

Prijave na natječaj dostavljaju se zajedno s propisanom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU U 2016.“ i to poštom preporučeno ili neposredno u pisarnicu gradske uprave.

Popis dokumentacije potrebne za prijavu moguće je pronaći na web stranicama grada Zagreba. Detaljnije informacije o natječaju i njegovim uvjetima moguće je pronaći na linku: https://web1.zagreb.hr/default.aspx?id=92478

Podijeli na FB
/ Novosti, Poticaji