Potpora grada Zagreba male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju 2016.

Potpora grada Zagreba male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju 2016.

Grad Zagreb raspisao je javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2016. godini.

Natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1. listopada 2016. Planirana vrijednost natječaja je 6.500.000,00 kuna. Iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prelaziti iznos od 15.000,00 EUR-a, potpora male vrijednosti se može dodijeliti isključivo za aktivnosti započete u godini u kojoj se potpora dodjeljuje. Na natječaj se mogu prijaviti poduzetnici koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom bez obzira na organizacijski oblik ili način financiranja i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da u upisani u Upisnik poljoprivrednika,

– da su nositelji obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik obrta s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

– da aktivnosti za koje je odobrena potpora male vrijednosti obavljaju na vlastitom gospodarstvu na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije.

Potpora će se dodjeljivati za sljedeće aktivnosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji:

– kupnja rasplodnih domaćih životinja, peradi i pčela;

– kupnja sjemena i sadnog materijala;

– kupnja, građenje, rekonstrukcija, adaptacija i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata;

– kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta u zonama izvan građevinskih područja naselja u funkciji podizanja novih nasada ili stočarske proizvodnje;

– kupnja nove i rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od ovlaštenih trgovačkih društava;

– podizanje novih i/ili rekonstruiranje postojećih višegodišnjih nasada;

– uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;

– aktivnosti na pripremi prve prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda preprodavačima ili prerađivačima (oprema za pakiranje i sortiranje, kalibrator, box palete, silosi, sušilice, komušač za lješnjake, drobilica i strojevi za čišćenje koštičavog voća);

– stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje;

– operativno poslovanje PG-a maksimalno do 10% ukupne vrijednosti odobrene potpore za aktivnosti iz podtočaka 1. do 9. ove točke.

Aktivnosti iz podtočaka 4., 9. i 10. ove točke ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.

Prijava na natječaj podnosi se na obrascu PMV koji se može preuzeti u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo ili na internetskoj stranici Grada Zagreba i Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo.

Prijave na natječaj dostavljaju se zajedno s propisanom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU U 2016.“ i to poštom preporučeno ili neposredno u pisarnicu gradske uprave.

Popis dokumentacije potrebne za prijavu moguće je pronaći na web stranicama grada Zagreba. Detaljnije informacije o natječaju i njegovim uvjetima moguće je pronaći na linku: https://web1.zagreb.hr/default.aspx?id=92478

Podijeli na FB