„PODUZETNIČKI IMPULS“ – Domaći sajmovi

„PODUZETNIČKI IMPULS“ – Domaći sajmovi

1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za aktivnost „Domaći sajmovi“.
Poziv se objavljuje u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.minpo.hr), a prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine (sukladno točki 8. ovog Javnog poziva). Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine.

2. CILJEVI I PRIORITETI JAVNOG POZIVA
Prioritet ovog Javnog poziva je poticanje razvoja obrtništva kroz ciljane nastupe na domaćim sajmovima i izložbama u svrhu olakšavanja pristupa domaćem tržištu te ostvarivanja povoljnije tržišne pozicije.

Cilj ovog Javnog poziva je poticanje obrtnika da sudjelovanjem na sajmovima i izložbama unaprijede promidžbu vlastitih proizvoda te stvore uvjete za kvalitetniju suradnju i povezivanje s ostalim subjektima na tržištu.

3. IZNOS SREDSTAVA
Davatelj potpore je Ministarstvo poduzetništva i obrta.
U proračunu Ministarstva poduzetništva i obrta na proračunskoj aktivnosti A817060 planirano je ukupno 3.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Javnog poziva.

4. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI POZIV NAMIJENJEN
Ovaj Javni poziv namijenjen je obrtima.
Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji koji obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti mikro, mala ili i srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.[1]
Na korisnike bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu primjenjivat će se odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore[2].

UPUTE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
5. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijavu mogu podnijeti:
Obrti:
koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske
koji imaju najmanje jednog zaposlenog
koji nemaju evidentiran dug (dokazuje se potvrdom nadležne Porezne uprave)
koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima (dokazuje se Skupnom izjavom DS/2015)
koji su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)
koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (izuzetak su bespovratne potpore dodijeljene za provedbu projekata čiji ugovoreni rok za završetak još nije istekao)
nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije.
Cijeli tekst:JAVNI POZIV – DOMA

Podijeli na FB