Organizacija seminara na temu „Završni obračun i nove obveze obrtnika od 1.1.2016.g.“

Organizacija seminara na temu „Završni obračun i nove obveze obrtnika od 1.1.2016.g.“

Poštovani,

u organizaciji Hrvatske obrtničke komore održat će se seminar na temu „Završni obračun i nove obveze obrtnika od 1.1.2016.g.“.

Seminari će biti održani:

Hrvatska obrtnička komora
05.02.2016.g. od 10,00-14,00 sati
Ističemo, seminar je besplatan za sve obrtnike.
Molimo prijave za seminar dostaviti putem e-pošte na:

Ured predsjednika Hrvatske obrtničke komore
ured.predsjednika@hok.hr (01 4806 600)

u nastavku dostavljamo Program seminara:
• Primitci i izdaci – iskazivanje – porezno priznati i porezno nepriznati
• Godišnji popis – inventura (utvrđivanje viškova i manjkova)
• Obračun amortizacije te iskazivanje dugotrajne imovine na novom obrascu DI
• Zaključivanje poslovnih knjiga
• Novi obrazac P-PPI
• Obračun članarina – TZ i spomenička renta; komorski doprinos NOVI OBRAZAC, naknada za šume
• NOVI OBRAZAC DOH za 2015 – da li koristite sve olakšice koje Vam pripadaju?
• Nove osnovice za doprinose u 2016., način utvrđivanja obveze, plaćanje i novosti u vezi
predaje JOPPD-a (obrtnici utvrđuju sami obvezu za plaćanje doprinosa u 2016.)
• Novosti u propisima o dohotku u 2016. (službeni put, terenski dodatak i dr.) i novosti u vezi
JOPPD obrasca
• izrada 12. PDV obrasca za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine

• pitanja i odgovori!

Podijeli na FB