Obveza podnošenja Obrasca PP-MI-PO u 2021. godini sukladno propisanim odredbama u vezi poreza na potrošnju u odlukama jedinica lokalne samouprave (JLS)

Obveza podnošenja Obrasca PP-MI-PO u 2021. godini sukladno propisanim odredbama u vezi poreza na potrošnju u odlukama jedinica lokalne samouprave (JLS)

Objavljeno: 18.ožujka 2021.

Ako neka JLS odluči uvesti porez na potrošnju sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16. i 101/17.; dalje: ZLP), predstavničko tijelo JLS donošenjem odluke propisuje visinu stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu tog poreza.
 
Kako je, iznimno u 2021. godini, odredbama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 144/20.) propisana mogućnost privremenog stavljanja izvan snage odredbi u vezi poreza na potrošnju u prethodno donesenim odlukama JLS-a (za određene mjesece u 2021. ili cijelu 2021. godinu, a koje će biti na snazi do kraja 2021. godine), u nastavku navodimo obveze poreznih obveznika za podnošenje Obrasca PP-MI-PO ovisno o propisanim odredbama poreza na potrošnju u odlukama JLS-a:

  • ​Odluka JLS-a kojom je propisana samo visina stope poreza na potrošnju (s uobičajenom zakonskom primjenom temeljem ZLP-a) – utvrđenu obvezu poreza na potrošnju, porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO za obračunsko razdoblje i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec (članak 23. stavak 4. ZLP-a)
  • Odluka JLS-a kojom su privremeno stavljene izvan snage odredbe u vezi poreza na potrošnju za određene mjesece u 2021. godini – utvrđenu obvezu poreza na potrošnju, porezni obveznik iskazuje sukladno članku 23. stavku 4. ZLP-a, a Porezna uprava će po službenoj dužnosti otpisati zaduženja s porezno-knjigovodstvenih kartica poreznih obveznika (takvo rješenje neće zahtijevati prilagodbu programa poreznih obveznika jer će oni i nadalje zaduživati i iskazivati porezne obveze)
  • Odluka JLS-a kojom su privremeno stavljene izvan snage odredbe u vezi poreza na potrošnju za cijelu 2021. godinu – porezni obveznik nije u obvezi predavati Obrasce PP-MI-PO niti obračunavati porez na potrošnju

Preuzeto sa Porezna uprava

Podijeli na FB