Obrtnici u Cvjetnom

Obrtnici u Cvjetnom

POZIV

Zainteresiranim izlagačima za zakup prodajnih mjesta za prigodu prodaju tradicijskih proizvoda na sajmu „Obrtnici u Cvjetnom“,

Zagreb, Trg Petra Preradovića 6/I, 1.kat,

 

 

06 .12.2014. – 31.01 . 2015. god.

 1. Obrtnička komora Zagreb u suorganizaciji sa tvrtkom Fest d.o.o. ove godine organizira sajam „ Obrtnici u Cvjetnom“ koji će se održati na prvom katu shopping Centra Cvjetni, Trg Petra Preradovića 6/I, Zagreb u periodu od 06.12.2014. do 31.01. 2015.god.
 2. Predmet prodaje na Sajmu su hrvatski tradicijski proizvodi, suveniri i drugi prigodni predmeti. Zbog zatvorenog prostora i nemogućosti adekvatne ventilacije na Sajmu nije predviđena prodaja pečenih i kuhanih proizvoda, satova, kozmetičkih proizvoda i proizvoda od plemenitih kovina.
 3. Broj prodajnih mjesta je ograničen. Odabir izlagača na temelju prijava, kao i raspored stolova, izvršit će Obrtnička komora Zagreb. Obrtnička komora Zagreb zadržava pravo odabira ponuditelja, pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Obrtnička komora Zagreb, odnosno Fest d.o.o. će sklopiti sa svakim odabranim ponuditeljem ugovor o zakupu prodajnog mjesta.
 4. Zainteresirani za nastup na ovome Sajmu moraju imati registriranu djelatnost, a prednost će imati obrti koji proizvode prigodne proizvode iz vlastite radionice, te čiji su proizvodi tradicijski odnosno umjetnički.
 5. Ponuda za zakup prodajnog mjesta treba sadržavati :
  5.1. ispunjenu prijavnicu za izlaganje i prodaju koja je sastavni dio ovog poziva
  5.2. seljačka gospodarstva ili OPG/rješenje u upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  5.3. obrtnici/izvod iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar
  5.4. trgovačka društva/izvadak iz sudskog registra
  5.5. zadruge/izvadak iz registra zadruga
  5.6. slobodna zanimanja/rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela
  5.7. udruge/izvod iz registra udruga
 6. Ponuditelji su dužni ishoditi sve dozvole potrebne za obavljanje predmetne djelatnosti i svoje izlaganje i prodaju uskladiti s zakonskih propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske.
 7. Obrtnička komora Zagreb i Fest d.o.o. ne odgovaraju za eventualnu štetu nastalu izlagačima, kao i prema trećim osobama nastalu za vrijeme trajanja Sajma.
 8. Dužnici prema HOK-i (za komorski doprinos u paušalnom iznosu, komorski doprinos iz dohotka, za sajmove, katalog i sl.) nemaju pravo nastupati dok ne podmire svoje obveze.
 9. Cijena nastupa na ovome Sajmu je:
  7.600,00 KN + PDV za jedan štand dimenzija 200×80 cm.
  U cijenu su uključeni svi troškovi.
 10. Prijavu za nastup na sajmu „Obrtnici u Cvjetnom“, Zagreb, Trg Petra Preradovića 6/I, zaprimaju senajkasnije do 03.12.2014. godine do 16 sati u Obrtničku komoru Zagreb, Ilica 49, 10000 Zagreb, putem faxa: 48 06 540 ili e-maila: vjekoslava.mihajlovic@okz.hr .Pristigle ponude iza navedenog roka, bez obzira na način dostave ponude se neće razmatrati.
  Nepotpune ponude se neće razmatrati.
 11. Ponuditelji će o rezultatima odabira biti obaviješteni do 05.12.2014.godine.
 12. Ugovaranje sudjelovanja na Sajmu je 05.12.2014.godine u 14.00 sati na adresi Ilica 49/II, 10000 Zagreb.
 13. Na potpis ugovora je potrebno donijeti kopiju uplate.
 14. Ugovoreni iznos zakupa pokriva troškove najma izlagačkog prostora, trošak potrošnje električne energije i troškove skupljanja i zbrinjavanja otpada.
 15. Ugovoreni iznos ponuditelj uplaćuje najkasnije do 05.12.2014.god. na račun Obrtničke komore Zagreb, IBAN HR312360000110134819, odnosno na račun Fest d.o.o. HR4225000091101329835.
  U slučaju da ponuditelj odustane ili nije uplatio ugovoreni iznos, Obrtnička komora Zagreb, odnosno Fest d.o.o. prodajno mjesto može dati drugom ponuditelju.
 16. Informacije u vezi Sajma mogu se dobiti na broj telefona : 01/48 06 547, odnosno na e-mail adresu vjekoslava.mihajlovic@okz.hr.

Obrtnička komora Zagreb

 

Podijeli na FB