Objavljen novi priručnik o fiskalizaciji

Objavljen novi priručnik o fiskalizaciji

obvezni ispostavljati račune za prodana dobra ili obavljene usluge, ili možda želite provjeriti je li račun što Vam je ispostavljen prijavljen Poreznoj upravi?

Ovo su temeljna pitanja na koja odgovara novi priručnik o fiskalizaciji, u izdanju Porezne uprave.

U njemu su pojašnjene obveze svih obveznika fiskalizacije.

Ako i nakon što se priručnik pročita ostanu neke nejasnoće, dodatna pojašnjenja mogu se potražiti na internet stranicama Porezne uprave – na web adresi www.porezna-uprava.hr, ili u ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

Više podataka o fiskalizaciji može se naći na internet adresama:

https://www.porezna-uprava.hr/HR_Fiskalizacija/Stranice/FiskalizacijaNovo.aspx

i

https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Stranice/lista-misljenja.aspx

Priručnik se pak može preuzeti sa web stranice https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Stranice/prirucnici_brosure.aspx

ili kao prilog ovog članka.

FiskalizacijaWEB.pdf 176,75 kB :Preuzmi

Podijeli na FB